Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Tăng cường năng lực giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”

                   

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thị Phượng

Đơn vị chủ trì: Ban Giám sát Thị trường     

Mã đề tài : UB.08.04

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ  SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG GIÁM SÁT SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1.1.

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về giám sát Sở giao dịch chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm vai trò của cơ quan quản lý  chứng khoán và SGDCK, giám sát của cơ quan quản lý chứng khoán đối với SGDCK

1.1.1.1.

Cơ quan quản lý chứng khoán

1.1.1.2.

Sở Giao dịch chứng khoán với tư cách tổ chức tự quản

1.1.1.3.

Khái niệm và vai trò giám sát của cơ quan quản lý chứng khoán đối với Sở Giao dịch Chứng khoán

1.1.1.4.

Sự tách biệt giữa hai quy trình giám sát tuân thủ và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý chứng khoán đối với SGDCK

1.1.2.

Giám sát tuân thủ của cơ quan quản lý chứng khoán đối với hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán – kinh nghiệm quốc tế

1.1.2.1.

Nội dung giám sát tuân thủ của cơ quan quản lý chứng khoán đối với hoạt động của SGDCK

1.1.2.2.

Phương thức giám sát của cơ quan  quản lý chứng khoán đối với SGDCK

1.1.2.3.

Phương thức xử lý các kết quả giám sát  của cơ quan quản lý chứng khoán  đối với SGDCK

1.2.

Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về Giám sát SGDCK

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT SGDCK/TTGDCK TRÊN TTCK VIỆT NAM VÀ  GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC GIÁM SÁT CỦA UBCKNN ĐỐI  VỚI SGDCK/TTGDCK

2.1.

Thực trạng công tác giám sát SGDCK / TTGDCK trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Khuôn khổ pháp lý về giám sát SGDCK /TTGDCK

2.1.1.1.

Ưu điểm của khung pháp lý về giám sát SGDCK /TTGDCK

2.1.1.2.

Nhược điểm của khung pháp lý về giám sát SGDCK /TTGDCK

2.1.2.

Thực trạng hoạt động của SGDCK, TTGDCK

2.1.2.1.

Thực trạng hoạt động của SGDCK/TTGDCK

2.1.2.2.

Sự khác biệt của các thị trường, việc chuyển đổi mô hình sở hữu của SGDCK/TTGDCK và yêu cầu về công tác giám sát

2.1.3.

Thực trạng hoạt động giám sát của UBCKNN đối với SGDCK, TTGDCK

2.1.3.1.

Giai đoạn 1: Công tác giám sát được thực hiện một cách dàn trải theo từng khu vực và đối tượng quản lý, chưa mang tính chất tập trung và chuyên môn hóa.

2.1.3.2.

Giai đoạn 2: Ban Giám sát được thành lập, hệ thống giám sát có sự phân định cụ thể trong việc thực thi nhiệm vụ giám sát đối với SGDCK/TTGDCK.

2.1.4.

Thực trạng các nguồn lực của UBCKNN trong thực hiện công tác giám sát đối với SGDCK, TTGDCK

2.2.

Giải pháp tăng cường năng lực giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với SGDCK/TTGDCK

2.2.1.

Đề xuất về phạm vi giám sát SGDCK/TTGDCK phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay

2.2.1.1.

Vai trò của Bộ tài chính, UBCKNN trong việc thực hiện công tác giám sát SGDCK/TTGDCK

2.2.1.2.

Bộ Tài chính thực hiện giám sát tình hình tài chính và việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính của SGDCK/TTGDCK

2.2.1.3.

UBCKNN thực hiện giám sát việc tuân thủ trong hoạt động của SGDCK/TTGDCK

2.2.2.

Đề xuất về các nội dung và phương thức giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK/TTGDCK

2.2.2.1.

Nội dung và phương thức giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế và quy định của SGDCK/TTGDCK

2.2.2.2.

Giám sát việc tuân thủ của SGDCK/TTGDCK đối với các quy định của pháp luật chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của SGDCK/TTGDCK

2.2.2.3.

Giám sát việc giám sát của SGDCK/TTGDCK đối với các đối tượng quản lý của SGDCK/TTGDCK trong thực thi các quy chế và quy định của SGDCK/TTGDCK

2.2.3.

Đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực giám sát của UBCKNN đối với SGDCK/TTGDCK

2.2.3.1.

Xây dựng hành lang pháp lý cho giám sát tuân thủ đối với SGDCK/TTGDCK

2.2.3.2.

Xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác giám sát tuân thủ của SGDCK/TTGDCK

2.2.3.3.

Xây dựng nguồn lực con người cho công tác giám sát SDGCK/TTGDCK

2.2.3.4.

Xây dựng cơ chế phối hợp trong thực hiện công tác giám sát SGDCK/TTGDCK

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.08.04
Chủ biên: ThS. Dương Thị Phượng
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Thẩm định dự án đầu tư
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông...
Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ phát hành chứng
Mô hình hoạt động ngân hàng đa năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9743044
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng