Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán chưa niêm yết”

Đề tài “Tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán chưa niêm yết”

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Mai Linh

Đơn vị chủ trì: Trung tâm GDCK Hà Nội

Mã đề tài: UB.05.12

LỜI MỞ ĐẦUMục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài đặt ra các giải pháp cụ thể nhằm tạo lập một cơ chế  giao dịch phù hợp cho chứng khoán chưa niêm yết ở Việt Nam, tập chung vào hai mục tiêu cơ bản sau:

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giao dịch OTC cho chứng khoán đăng ký giao dịch tại Trung tâm GDCKHN;

- Nghiên cứu cơ chế giao dịch và  quản lý ở cấp thấp cho chứng khoán chưa niêm yết  và chưa đăng ký giao dịch nhằm tạo lập một môi trường giao dịch công khai, minh bạch hơn các loại chứng khoán này  với mục tiêu cuối cùng là thu hẹp  các giao dịch chứng khoán tự do  nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các bên tham gia.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu các nội dung  cơ bản về các  hình thức  tổ  chức thị trường chứng khoán, kinh nghiệm trong việc tổ chức thị trường, quản lý  giao dịch  và tổ chức  các dịch vụ thanh toán, lưu ký  chứng khoán chưa niêm yết  của một số thị trường trên thế giới.

- Phân tích đánh giá chung về thực trạng thị trường chứng khoán chưa niêm yết ở Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu:

- Phân tích kinh tế trên cơ sở tư duy lý luận

- Phương pháp duy vật biện chứng

- Phương pháp hệ thống, so sánh, thống kê nhằm khái quát hóa những vấn đề cơ bản

Kết cấu đề tài:

Đề tài kết cấu 3 chương

- Chương I : Tổng quan về thị trường chứng khoán chưa niêm yết

- Chương II: Kinh tế của các nước trong việc  tổ chức  giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết  trên Sở giao dịch

- Chương III: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và các  giải pháp tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

1.1.

Khái quán chung về thị trường chứng khoán và các yêu cầu quản lý  đối với giao dịch chứng khoán

1.2.

Các hình thức giao dịch chứng khoán

1.2.1.

Thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết tập chung

1.2.2.

Thị trường chứng khoán chưa niêm yết trên Sở Giao dịch

1.2.3.

Mối quan hệ hai thị trường chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết

1.3.

Các hình thức tổ chức thị trường chứng khoán chưa niên yết

1.3.1.

Đặc điểm thị trường

1.3.2.

Đối tượng tham gia

1.3.3.

Mô hình tổ chức và quản lý giao dịch

1.3.4..

Cơ chế quản lý sở hữu chứng khoán

1.4.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình tổ chức thị trường chưa niêm yết

1.4.1.

Điều kiện kinh tế

1.4.2.

Hệ thống luật pháp

1.4.3.

Nhu cầu của các đối tượng tham gia

1.4.4.

Công nghệ kỹ thuật

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC TỔ CHỨC  VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

2.1.

Thị trường chứng khoán chưa niêm yết Đài Loan

2.2.

Thị trường chứng khoán  chưa niêm yết Nhật Bản

2.3.

Thị trường chứng khoán chưa niêm yết Mỹ

2.4.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG III.

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

3.1.

Khái quát chung về thị trường chứng khoán niêm yết tại TTGDCK Tp HCM

3.1.1.

Hình thức tổ chức

3.1.2.

Đắc điểm chung

3.1.3.

Các chủ thể tham gia

3.1.4.

Cơ chế sở hữu thanh toán

3.4.5.

Đánh giá chung về thị trường chứng khoán niêm yết

3.2.

Thị trường chứng khoán chưa niêm yết tại Việt Nam

3.2.1.

Thị trường chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội

3.2.2.

Thị trường chứng khoán tự do

3.2.3.

Đánh giá chung về thị trường chứng khoán chưa niêm yết

3.3.

Định hướng quản lý và phát triển thị trường  chứng khoán của Nhà nước

3.3.1.

Chiến lược phát triển ngành tài chính

3.3.2.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến  năm 2010

3.4.

Sự cần thiết phải tăng công tác tổ chức và quản lý đối với thị trường giao dịch chứng khoán

3.4.1.

Nhu cầu của nền kinh tế

3.4.2.

Nhu cầu của thị trường chứng khoán         

3.4.3.

Mục tiêu của thị trường OTC hiện nay

3.4.4.

Ý nghĩa của việc xây dựng và quản lý thị trường chứng khoán chưa niêm yết

3.5.

Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giao dịch OTC đối với chứng khoán đăng ký giao dịch tại thị trường GDCKHN

3.5.1.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

3.5.2.

Hoàn thiện cơ chế giao dịch OTC đươn giản hiện có

3.5.3.

Xây dựng và phát triển hệ thống  giao dịch thông qua nhà tạo lập thị trường

3.5.4.

Hoàn thiện và phát triển các dịch vụ hỗ trợ

3.6.

Các giải pháp tổ chức giao dịch chứng khoán chưa niêm yết và đăng ký giao dịch

3.6.1.

Khuôn khổ pháp lý

3.6.2.

Mô hình tổ chức hoạt động giao dịch

3.6.3

Cơ chế quản lý sở hữu và thanh toán giao dịch

3.7.

Kiến nghị các điều kiện thực hiện

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.05.12
Chủ biên: ThS. Lê Thị Mai Linh
Năm xuất bản: UB.05.12

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và một số giải pháp phát triển.
Đề tài “Khung pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch
Đầu tư tài chính
Thách thức và cơ hội hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán VN
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2  (14/01/2019-10:11)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1  (14/01/2019-10:08)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4  (14/01/2019-10:05)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (18/01/2019-10:27)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (27/12/2018-08:51)
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7772968
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng