Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Quỹ đầu tư mạo hiểm và khả năng hình thành, phát triển ở Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Lê Minh

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.03.06

LỜI MỞ ĐẦU

Quỹ đầu tư mạo hiểm là một trong các loại hình quỹ đầu tư- phương thức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có nhiều ưu điểm trên thị trường chứng khoán- nếu xem xét  theo những mục tiêu và chính sách đầu tư của quỹ này. Tuy nhiên, với những đặc điểm riêng của nó, quỹ đầu tưu mạo hiểm cón mang nhiều tính chất đặc thù khiến cho nó thường được đề cập đến như một dạng quỹ chuyên biệt. Mặc dù mới xuất hiện trên các thị trường tài chính cách đây vài thập kỷ, song do sự phát triển nhanh chóng và những ảnh hưởng tích cực mà nó đem lại cho các nền kinh tế, quỹ đầu tư mạo hiểm  ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, những người hoạt động thực tiễn  trong lĩnh vực tài chính và cả các chính phủ nhiều nước  trên thế giới, kể cả  những nước có thị trường vốn phát triển cũng như những nước mà thị trường này còn tương đối sơ khai.

Về bản chất, quỹ đầu tư mạo hiểm gắn liền, và không thể tách rời, với nguồn vốn mạo hiểm. Nếu hiểu một cách đơn giản, đây là nguồn tài chính cung cấp cho các công ty tư nhân, thường là các công ty mới thành lập  hoặc chưa trưởng thàn, dưới hình thức vốn cổ phầnhoặc các khoản đầu tư gần giống  như vốn cổ phần có thời gian tối thiểu  là một vài năm; mục đích là giúp cho những công ty này vượt qua  những khó khăn ban đầu để đạt tới sự tăng trưởng, phát triển trong tương lai. Quỹ đầu tư mạo hiểm chính là phương thức để thực hiện những khoản đầu tư vốn mạo hiểm này, thông qua việc tập hợp nguồn tiền từ các nhà đầu tư mạo hiểm và chu chuyển chúng đến đối tượng có nhu cầu về vốn mạo hiểm; và không những thế, nó còn được xem là một trong những phương thức đầu tư vốn mạo hiểm ưu việt nhất.Với ý nghĩa như vậy, có thể nói quỹ đầu tư mạo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư phát triển các doanh nghiệp tư nhân mới, khu vực thường được đánh giá là rất năng động của nền kinh tế.

Trong điều kiện một nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam hiện nay, nhu cầu về nguồn vốn cho đầu tư, phát triển nói chung và nguồn vốn mạo hiểm để phát triển các doanh nghiệp tư nhân nói riêng là rất lớn. Với chủ trương và những chính sách cụ thể thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Đảng và nhà nước, các quỹ đầu tư mạo hiểm  nước ngoài đã tìm đến với Việt Nam. Trong thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít quỹ trong số này đã thất bại và hiện chỉ có một số ít các quỹ  đang hoạt động. Vì vậy, cung và cầu về vốn mạo hiểm ở Việt Nam  vẫn có sự chênh lệch rất lớn, đặt ra nhu cầu phải hình thành và phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Namnhằm khai thác tốt hơn và hiệu quả hơn những nguồn vốn nhàn rỗi  hiện có trong nước để phục vụ cho sự phát triển kinh tế nói chung.

Tuy nhiên, là một định chế đầu tư hiện đại, mới mẻ và có tính đặc thù cao, quỹ đầu tư mạo hiểm phải được cơ cấu, tổ chức, hoạt động và quản lý theo cơ chế riêng khác với các quỹ đầu tư thông thường. Mặt khác, sự hình thành và phát triển  quỹ đầu tư  mạo hiểm đòi hỏi phải được dựa trên những nền tảng  và điều kiện nhất định và phải phù hợp với tình hình thực tế. Việc nghiên cứu về mặt lý luận và tìm hiểu những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc hình thành và  phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam là một việc làm có ý nghĩa thực tiễn và cần thiết cho thị trường vốn  nói riêng và nền kinh tế nói chung.

 

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương

Chương I. Tổng quan về quỹ đầu tư mạo hiểm

Chương II. Kinh nghiệm hình thành và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm ở một số nước trên thế giới và những bài học cho Việt Nam.

Chương III. Hình thành và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG  QUAN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM

1.1.

Khái niệm  và đặc điểm quỹ đầu tư mạo hiểm

1.1.1.

Khái niệm quỹ đầu tư mạo hiểm

1.1.1.1.

Quỹ đầu tư

1.1.1.2.

Phân loại quỹ đầu tư

1.1.1.3.

Quỹ đầu tư mạo hiểm

1.1.2.

Đặc điểm quỹ đầu tư mạo hiểm

1.2.

Vai trò quỹ đầu tư mạo hiểm

1.3.

Các hình thức tổ chức quỹ  đầu tư mạo hiểm

1.3.1.

Mô hình quỹ dạng công ty

1.3.2.

Mô hình quỹ dạng tín thác

1.3.3.

Mô hình quỹ dạng hợp danh hữu hạn

1.3.3.1.

Cơ cấu tổ chức

1.3.3.2.

Hình thức hoạt động

1.3.3.3.

Hợp đồng hợp danh

1.4.

Chu kỳ của đầu tư quỹ mạo hiểm

1.4.1.

Huy động vốn

1.4.1.1.

Các đối tượng tham gia  vào quá trình huy động vốn

1.4.1.2.

Các nhân tố chi phối  hoạt động huy động vốn

1.4.1.3.

Các phương thức huy động vốn

1.4.2.

Đầu tư

1.4.2.1.

Quy trình đầu tư

1.4.2.2.

Giám sát công ty nhận đầu tư

1.4.2.3.

Sự kết hợp  đầu tư giữa các nhà quản lý vốn mạo hiểm

1.4.3.

Kết thúc chu kỳ đầu tư  (thoát vốn)

1.4.3.1.

Các hình thức chiến lược thoát vốn thông thường

1.4.3.2.

Hình thức phân phối lợi nhuận khi kết thúc chu kỳ đầu tư mạo hiểm

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM  Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

2.1.

Quá trình hình thành và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm ở một số nước trên thế giới

2.1.1.

Quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ

2.1.1.1.

Tổng quan về quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ

2.1.1.2.

Các dạng quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ

2.1.1.3.

Các nguồn vốn dành cho đầu tư mạo hiểm ở Mỹ

2.1.1.4.

Đầu tư mạo hiểm phân chia theo ngành và vị trí đại lý

2.1.1.5.

Đầu tư mạo hiểm phân chia theo giai đoạn phát triển của các công ty nhận vốn mạo hiểm

2.1.1.6.

Các chiến lược thoát vốn thông thường của các nhà đầu tư mạo hiểm ở Mỹ

2.1.1.7.

Sự hỗ trợ của chính phủ đối với ngành đầu tư mạo hiểm ở Mỹ

2.1.2.

Quỹ đầu tư mạo hiểm ở Châu Âu

2.1.2.1.

Tổng quan về ngành đầu tư mạo hiểm ở châu Âu

2.1.2.2.

Nguồn vốn cho đầu tư mạo hiểm ở Châu Âu

2.1.2.3.

Đầu tư mạo hiểm ở châu Âu phân theo giai đoạn phát triển của công ty nhận vốn mạo hiểm

2.1.2.4.

Các mức lợi nhuận thu được từ đầu tư mạo hiểm ở châu Âu

2.1.2.5.

Các chiến lược thoát vốn của các  nhà quản lý vốn mạo hiểm ở châu Âu

2.1.2.6.

Sự hỗ trở của chính phủ đối với đầu tư mạo hiểm ở châu Âu

2.1.3.

Quỹ đầu tư mạo hiểm ở một số nước châu Á

2.1.3.1.

Quỹ đầu tư mạo hiểm ở Đài Loan

2.1.3.2.

Quỹ đầu tư mạo hiểm ở Phillippin

2.2.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2.2.1.

Vai trò của nhà nước đối với sự hình thành và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm

2.2.2.

Sự phát triển của thị trường tài chính

2.2.3.

Tạo môi trường kích thích sáng kiến trong các thành phần kinh tế dặc biệt là kinh tế tư nhân

2.2.4.

Các giai đoạn phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm

2.2.5.

Phạm vi đối tượng tham gia quỹ

CHƯƠNG III.

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM Ở VIỆT NAM

3.1.

Thực trạng hoạt động  của quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam

3.1.1.

Hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

3.1.1.1.

Hình thức tổ chức và huy động vốn cảu quỹ

3.1.1.2.

Đầu tư danh mục

3.1.1.3.

Tham gia quản lý công ty trong danh mục

3.1.1.4.

Chiến lược rút vốn

3.1.1.5.

Khung pháp lý

3.1.2.

Đánh giá chung về hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

3.1.2.1.

Những thuận lợi

3.1.2.2.

Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của quỹ đầu tư  mạo hiểm nước ngoài ở Việt Nam

3.2.

Hình thành và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam

3.2.1.

Điều kiện hình thành và phát triển

3.2.1.1.

Phương hướng phát triển hệ thống quỹ đàu tư mạo hiểm

3.2.1.2.

Xây dựng khung pháp lý

3.2.1.3.

Phát triển thị trường sơ cấp

3.2.1.4.

Yếu tố kiểm soát và yếu tố vật chất kỹ thuật

3.2.2.

Định hướng phát triển thị trường vốn ở Việt Nam

3.2.2.1.

Tư tưởng quan điểm chỉ đạo

3.2.2.2.

Định hướng chung

3.2.2.3.

Phát triển và hoàn thiện trị trường vốn

3.2.3.

Đề xuất mô hình quỹ đầu tư  mạo hiểm Việt Nam

3.2.3.1.

Định hướng phát triển hệ thống quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

3.2.3.2.

Đề xuất mô hình của quỹ đầu tư mạo hiểm thành lập tại Việt Nam

3.2.3.3.

Cơ chế hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam

3.2.4.

Kiến nghị các giải pháp để xây dựng và phát triển hệ thống quỹ đầu tư mạo hiểm tại  Việt Nam

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.03.06
Chủ biên: TS. Đào Lê Minh
Năm xuất bản: 2003

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Các giải pháp phát triển hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Đề tài “ Xây dựng mô hình hệ thống quản lý cho Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ...
Đề tài "Lộ trình và giải pháp hội nhập Thị trường Chứng khoán Việt nam đến năm 2020”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
1. Tôi muốn tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán .Vậy các bước cần phải làm những gì? 2. Xin hướng dẫn cách
Các lớp chiêu sinh học tháng 8/2019 (23/07/2019-10:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 17/07/2019 đến 19/07/2019 (10/07/2019-09:28)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8622797
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng