Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Mô hình tổ chức và hoạt động của ủy ban chứng khoán nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tư Nguyên

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.01.01

LỜI MỞ ĐẦU

Trong tiến trình thực hiện  công cuộc đổi mới  nền kinh tế, việc xây dựng, phát triển hoàn thiện thể chế  kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó có thị trường tài chính- tiền tệ luôn là mối quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, mới mẻ, Trung tâm Giao dịch chứng khoán đầu tiên của nươc sta đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu sự ra đời của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.mặc dù ra đời muộn hơn thị trường chứng khoán Luân Đôn, New York trên 200, mặc dù quy mô ban đầu còn khiêm tốn với một sàn gia dịch nhỏ và lượng hàng hóa ban đầu còn hạn chế, song ở góc độ lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam, thì sự ra đời và hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  là một mốc rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển đúng hướng, đẩy ý nghía của công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước nói chung  và thị trường tài chính (thị trường vốn) nói riêng.

TTCK tạo nên một kênh, một công cụ tài chính quan trọng để huy động vốn và đưa đồng vốn của doanh nghiệp, của người đầu tư trong toàn xã hội đến những nơi đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhưng đây là một thể chế thị trường tài chính bậc cao, rất nhạy cảm. Nó vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp, các  nhà đầu tư. Bên cạnh những thuân lợi chung có được, chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ nặng nề phía trước. Thực trạng thị trường tài chính Việt Nam còn tồn tại nhiều vấn đề gai góc, nan giải trong tất cả các mặt như môi trường đầu tư, khuôn khổ pháp lý, năng lực điều hành các hoạt động thực tiễn, thực lực của các doanh nghiệp.

 Kết cấu của đề tài:

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I.Luận cứ khoa học về mô hình tổ chức hoạt động của cơ chế quản lý nhà nước về TTCK

Chương II. Mô hình tổ chức  hoạt động của UBCKNN Việt Nam- Những vấn đề đặt ra

Chương III. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của UBCKNN.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

LUẬN CỨ KHOA HỌC  VỀ MÔ HÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TTCK

I.

Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN

1.

Kinh tế thị trường và sự chuyển đổi  cơ chế kinh  tế ở Việt Nam

2.

Quản lý Nhà nước trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHC- Cơ sở xây dựng cơ quan quản lý Nhà nước về TTCK

II.

Cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và TTCK- Yêu cầu khách quan của một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường

III.

Vai trò chức năng của cơ quan quản lý TTCK

1.

Vai trò của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

2.

Chức năng của cơ quan quản lý TTCK

IV.

Mô hình tổ chức  và hoạt động của cơ quan quản lý TTCK tại một số nước trong khu vực và trên thế giới

1.

Cơ quan quản lý TTCK một số nước trong khu vực

2.

Cơ quan quản lý TTCK một số nước trên thế giới

3.

Một số nhận xét về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý TTCK một số nước trên thế giới

CHƯƠNG II.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA UBCKNN VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

I.

Chức năng nhiệm vụ  của UBCKNN

1.

Quá trình hình thành UBCKNN

2.

Chức năng nhiệm vụ của UBCKNN

II.

Mô hình tổ chức và hoạt động của UBCKNN

1.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

2.

Quy trình hoạt động của UBCKNN

3.

Những vấn đề đặt ra đối với mô hình tổ chức và hoạt động hiện nay

CHƯƠNG III.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔ HÌNH VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBCKNN

I.

Những vấn đề chung

1.

Thực trạng hoạt động của TTCK và xu hướng phát triển

2.

Những quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của TTCK  Việt Nam

II.

Những vấn đề  hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của UBCKNN

1.

UBCKNN với sự ra đời của TTCK Việt Nam

2.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và hoạt động của UBCKNN – Những vấn đề điều chỉnh trước mắt

3.

Những giải pháp lâu dài nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của UBCKNN

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.01.01
Chủ biên: Nguyễn Tư Nguyên
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại Trung tâm GDCK Tp. HCM
Cẩm nang nhà tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
Đề tài “Nghiên cứu mô hình quỹ hưu trí nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác thống kê, phân tích và dự báo về thị trường chứng...
Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8334744
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng