Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Quản trị rủi ro thanh toán đối với thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Năng

Đơn vị chủ trì: Văn phòng đại diện UBCK tại Tp.HCM

Mã đề tài:UB.17.07

LỜI MỞ ĐẦU

 

Thị trường chứng khoán phái sinh có lịch sử lâu đời ở nhiều nước trên thế giới. Các công cụ phái sinh (hay còn được gọi là các sản phẩm sáng tạo tài chính) là các sản phẩm tất yếu  trong tiến trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng và đa dạng của thị trường tài chính các nước.Hiện nay, các công cụ phái sinh đã phát triển rất nhanh, mạnh trên phạm vi toàn cầu với giá trị giao dịch càng ngày càng cao hơn nhiều lần so với tài sản cơ sở. Do đó, TTCKPS ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, tiền tệ và hàng hóa toàn cầu. Các công cụ của TTCKPS thể hiện tính năng nổi bật vừa đáp ứng mục tiêu  là công cụ phòng ngừa rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận, vừa đáp ứng nhu cầu và lợi ích cho nhiều đối tượng tham gia thị trường. Tuy nhiên, việc duy trì và phát triển TTCKPS cũng không phải là công việc dễ dàng. Nhiều trường hợp đã thất bại trong việc xây dựng thị trường hoặc hoặc sản phẩm cho TTPS. Ngoài ra, đối với các nước đã xây dựng thanhf công TTCKPS, ở những thời điểm quan trọng, TTCKPS cũng thể hiện tính chất phức tạp và có thể làm trầm trọng thêm vấn đề khó khăn nội tại của từng nước đang vận hành TTCKPS, thậm chí gây ra bất ổn vĩ mô ở các thị trường tài chính nếu không có biện pháp quản lý tốt.

TTCK Việt Nam nói chung và TTCKPS nói riêng còn rất non trẻ so với các TTCK của các nước phát triển trên thế giới. Nhằm phát triển TTCKPS, ngày 11/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển TTCKPS Việt Nam. Theo đó tháng 8/2017 TTCKPS Việt Nam  chính thức đi vào vận hành, sau gần 3 năm chuẩn bị về khung pháp lý, mô hình cho đến sản phẩm. Sự ra đời của TTCKPS hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia thị trường. TTCKPS tạo thêm nhiều công cụ đầu tư, phù hợp với nhu cầu đa dạng  của các nhà đầu tư, từ đó thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư có tổ chức lớn trong khu vực và thế giới. Do đó, sự ra đời của TTCKPS được kỳ vọng là sẽ làm tăng tính hiệu quả của TTCK thu hút nguồn vốn đầu tư, gia tăng giá trị giao dịch và thanh khoản cho thị trường. Đối với các bên liên quan, việc tham gia tTCKPS cũng có thể đạt được  những lợi ích cơ bản.

            Cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro biến động giá.

Có thể tìm kiếm lợi nhuận thông qua biến động hai chiều cảu thị trường. Đây là điểm nhấn giúp cho sản phẩm phái sinh hấp dẫn hơn so với CKCS ở Việt Nam, khi hiện tại, các nhà đầu tư chỉ có thể tìm kiếm lợi nhuận trong điều kiện thị trường giá lên.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Không đòi hỏi nguồn vốn lớn do được đòn bảy tài chính. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu thường không quá 10% giá trị giao dịch.

Gia tăng vòng quay vốn, không bị hạn chế về ngày “T+”.

Với quy mô thị trường nhỏ, mức độ tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức trong và ngoài nước còn khá khiêm tốn, để vận hành TTCKPS thành công cũng còn nhiều thách thức phía trước. Hơn nữa, dù TTCKPS cung cấp

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍNH THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1.1.

Các khái niệm và nội dung liên quan

1.1.1.

Thị trường chứng khoán phái sinh

1.1.2.

Tính thanh khoản

1.1.3.

Rủi ro thanh toán

1.1.4.

Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh

1.1.5.

Vai trò của các bên trong việc quản trị rủi ro thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh

1.2.

Mục tiêu và nguyên tắc quản trị rủi ro thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh

1.2.1.

Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh

1.2.2

Nguyên tắc quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh

1.3.

Kinh nghiệm rủi ro thanh khoản của một số thị trường chứng khoán phái sinh trên thế giới

1.3.1.

Quản trị rủi ro thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh ở Mỹ

1.3.2.

Quản trị rủi ro thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh ở Hàn Quốc

1.3.3.

Quản trị rủi ro thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh ở Ấn Độ

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM

2.1.

Thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

2.1.1.

Khung pháp lý

2.1.2.

Mô hình tổ chức

2.1.3.

Sản phẩm

2.1.4.

Nhà đầu tư

2.2.

Những hạn chế, nguyên nhân gây rủi ro thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

2.2.1.

Khung pháp lý

2.2.2.

Mô hình tổ chức

2.2.3.

Sản phẩm

2.2.4.

Nhà đầu tư

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM

3.1.

Bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý cho quản trị rủi ro thanh khoản

3.2.

Đề xuất xây dựng, thiết kế sản phẩm mới

3.3.

Phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường để nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh

3.4.

Nâng cao nhận thức của các bên tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh

3.4.1.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và các chương trình đào tạo cho nhà đầu tư

3.4.2.

Xây dựng văn hóa nhận thức về quản trị rủi ro thanh khoản ở các tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh

3.5.

Xây dựng Quy trình quản trị rui ro trên thị trường chứng khoán phái sinh

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.2017.07
Chủ biên: ThS. Lê Thị Năng
Năm xuất bản: 2017

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Thị trường chứng khoán vận hành như thế nào
Một số giải pháp để xây dựng và phát triển đại lý đăng ký chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM
Đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán...
Đề tài “giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Định hướng phát triển công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam đến năm 2010
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486802
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng