Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xu hướng liên kết thị trường chứng khoán định hướng cho Việt Nam”

Đề tài “Xu hướng liên kết thị trường chứng khoán định hướng cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đế tài: ThS. Nguyễn Ngọc Cảnh

Đơn vị chủ trì: Vụ hợp tác Quốc tế

Mã đề tài: BTC.07.04

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong vài thập kỷ trở lại đây, quá trình toàn cầu hóa, trong đó bao hàm cả toàn cầu hóa nền kinh tế lẫn toàn cầu hóa các thị trường tài chính, làm phát sinh nhiều sáng kiến với mục đích tạo lập nên những khu vực thị trường tài chính rộng lớn, phát triển và bền vững. Nhằm mục đích thúc đẩy toàn cầu hóa thị trường tài chính, liên kết thị trường chứng khoán là một trong những sáng kiến được các chuyên gia kinh tế tài chính khởi  xướng.

Trong giai đoạn hiện nay, phạm vi hoạt động của thị trường chứng khoán các nước không bó hẹp trong phạm vi quốc gia  mà đã vượt ra ngoài biên giới, mở rộng ra khu vực và toàn thế giới. Hơn nữa, tính bất ổn của các thị trường tài chính có nguy cơ lan truyền tạo nên hiệu ứng đômino trong một thế giới rộng lớn đang ngày càng phát triển cũng làm phát sinh xu hướng liên kết giữa các thị trường chứng khoán để tạo nên một  thị trường chung vững mạnh. Khi tham gia liên kết, thị trường chứng khoán có thể được vận hành theo những quy định cung của khu vực với nỗ lực phòng tránh rủi ro  hệ thống và sớm phát hiện các  hành vi bất hợp pháp xuyên biên giới. ngoài ra, liên kết thị trường còn hỗ trợ cho các mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế tài chính toàn cầu, để tạo ra những khu vực tài chính phát triển cân bằng  giữa các châu lục, từ đó làm lành mạnh hóa cạnh tranh giữa các khu vực kinh tế tài chính trên thế giới.

Tuy nhiên, giữa các nước , liên daonh sở giao dịch từng cấp độ thị trường sẽ có từng cấp độ liên kết khác nhau. Mặt khác, thị trường của các nước cũng có trình độ phát triển khác nhau khi tham gia liên kết. Nhìn chung, hiện nay , các thị trường chứng khoán trên thế giới tham gia liên kết tập chung ở các mức độ: hợp tác giữa các thị trường, kết nối sở giao dịch, hợp vốn để thiết lập sở gaio dịch chung; sáp nhập hay hợp nhất sở giao dịch  các nước, Các mức độ liên kết thị trường được thwucj hiện trong 3 phạm vi: Liên kết giữa hai thị trường, liên kết khu vực và liên kết quốc tế.

Vào những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, ở các nước châu Âu, nhu cầu liên kết thị trường chứng khoán hình thành lên một số liên minh sở giao dịch chứng khoán. Điển hình là sự  xuật hiện  cảu 3 liên minh sở giao dịch  chứng khoán Norex, Euronext và OMX. Năm 1997, Liên minh Sở giao dịch chứng khoán Norex được thành lập thông qua sự hợp tác giữa sở giao dịch chứng khoán Thụy Điểnvà Sở giao dịch Chứng khoán Đan Mạch với mục đích để thiết lập một thị trường chứng khoán liên kết khối Bắc Âu. Năm 2000, Liêm minh sở giao dịch chứng khoán Euronext được thành lập từ sự liên kết , sát nhập 3 thị trường cổ phiếu và sản phẩm phái sinh của Amsterdam, Bruxelles và Paris, với mục tiêu tạo ra tính thanh khoản cao cho các nhà đầu tư, đồng thời giảm thiểu chi phí giao dịch. Năm 2004, Liên minh sở giao dịch chứng khoán OMX được ra đời từ sự liên kết , sát nhập Sở giao dịch chứng khoán Helsinki của Phần Lan(HEX)với sở giao dịch hợp đồng tương lai  của Thụy Điển (OM            ). Kể từ khi thành lập  cho đến nay, sau nhiều biến động, Liên minh sở giao dịch có 9 Sở giao dịch thành viên. Đây là những trường hợp điển hình cảu sự liên kết có tạo ra thị trường giao dịch chung. Ngoài ra còn có những  trường hợp liên kết không tạo ra thị trường giao dịch chung thông qua kết nối giao dịch  và niêm yết chéo. Kết nối thị trường giữa Singapore – Australia, kết nối Malaysia – Australia hay niêm yết chéo các tại các Sở Giao dịch chứng khoán London, Singapore, Hàn Quốc và Malaysia là những ví dụ điển hình.

Trong khu vực các nước Asean, liên kết thị trường chứng khoán hiện mới  ở mức độ thấp và trong phạm vi giữa các nước hay trong khu vực. Từ trước đến nay, các thị trường chứng khoán khu vực Asean thường chịu ảnh hưởng có su hướng “ăn theo” các thị trường lớn trên thế giới. Do vậy, liên kết thị trường là yêu cầu đặt ra đối với các thị trường chứng khoán trong khu vực Asean để tạo ra một thị trường chung phát triển vững mạnh, bắt kịp với các thị trường của các nước phát triển.

Đối với thị trường chứng khoán còn khá non trẻ cảu Việt Nam, tham gia liên kết sẽ giúp thị trường vốn Việt Nam mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, đẩy nhanh quá trình phát triển và  tạo ra một thị trường vốn  vững mạnh. Một khi hệ thống tài chính phát triển sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế và là tiền đề để nền kinh tế quốc gia có cơ hội hội nhập dễ dàng vào thị trường toàn cầu.Hơn nữa, nằm trong dòng chảy của hội nhập chung của các thị trường trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam không thể tách mình khỏi xu hướng này. Do vậy liên kết thị trường cũng chính là một trong những con đường hội nhập mang tính khả thi cao của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính vì vậy, đề tài này có ý nghĩa rất thiết thực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam  trong việc đưa ra định hướng đề lựa chọn một mô hình liên kết phù hợp với trình độ phát triển và tìm ra những giải pháp hữu hiệu để tham gia liên kết thành công.

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập chung nghiên cứu cơ sở khoa học và các xu hướng liên kết thị trường chứng khoán trên thế giới, kinh nghiệm của các thị trường đi trước, các mô hình liên kết thị trường chứng khoán, phân tích các điều kiện tham để gia thị trường liên kết. Từ đó, dựa trên thực trạng phát triển của  thị trường chứng khoán Việt Nam, đề tài sẽ đưa ra những đề xuất về mô hình và các giải pháp tham gia liên kết………

 

Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chương

Chương 1:  lý luận cơ bản về liên kết thị trường chứng khoán, các điều kiện và hình thức liên kết

Chương 2: Xu hướng liên kết thị trường chứng khoán trên thế giới và những bài học kinh  nghiệm

Chương 3: Đề xuất phương án lựa chọn định hướng cho Việt Nam khi tham gia liên kết thị trường chứng khoán và những giải pháp tham gia liên kết.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHÁI NIỆM, ĐIỀU KIỆN  VÀ CÁC HÌNH THỨC LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN

1.1.

Khái niệm liên kết thị trường chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm và đặc điểm của liên kết thị trường chứng khoán trong xu hướng liên kết kinh tế

1.1.2.

Mục tiêu và lợi ích của liên kết thị trường chứng khoán

1.1.3.

Những trở ngại đối với quá trình liên kết  thị trường chứng khoán

1.2.

Điều kiện cơ bản của liên kết thị trường chứng khoán

1.2.1.

Điều kiện chung của liên kết thị trường chứng khoán

1.2.2.

Điều kiện cụ thể của liên kết thị trường chứng khoán

1.3.

Các hình thức liên kết thị trường chứng khoán

1.3.1.

Phận loại theo phạm vi liên kết

1.3.2.

Phân loại theo mức độ liên kết

CHƯƠNG II.

CÁC XU THẾ LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

2.1.

Các xu hướng liên kết thị trường chứng khoán phổ biến

2.1.1.

Xu hướng liên kết kinh doanh giữa các thị trường

2.1.2.

Xu hướng liên kết giao dịch thông qua kết nối thị trường

2.1.3.

Xu hướng liên kết hoạt động trong thanh toán, bù trừ

2.1.4.

Xu hướng thông qua niêm yết chéo  và cùng nhau phát triển sản phấm

2.1.5.

Xu hướng liên kết thông qua trao đổi thông tin vaf hợp  tác quản lý

2.2.

Một số trường hợp liên kết thị trường chứng khoán điển hình và bài học cho Việt Nam

2.2.1.

Những trường hợp liên kết có tạo ra thị trường giao dịch chung

2.2.2.

Những trường hợp không tạo ra thị trường giao dịch chung

2.3.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

2.3.1.

Thực trạng phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

2.3.2.

Thực trạng hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.3.3.

Đánh giá khả năng liên kết quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam qua bài học kinh nghiệm các nước trên thế giới

CHƯƠNG III.

ĐỊNH HƯỚNG  CHO VIỆT NAM  KHI THAM GIA LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

3.1.

Định hướng chiến lược cho Việt Nam trong thực hiện liên kết thị trường chứng khoán

3.1.1.

Mục tiêu và định hướng chính sách  khi tham gia liên kết thị trường  chứng khoán của Việt Nam

3.1.2.

Lựa chọn chiến lược tham gia liên kết thị trường chứng khoán

3.1.3.

Lựa chon mô hình tham gia liên kết

3.2.

Đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam  khi tham gia liên kết thị trường chứng khoán

3.2.1.

Tăng cường năng lực cho thị trường khi tham gia liên kết

3.2.2.

Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý giám sát và cưỡng chế thực thi giữa UBCKNN  và cơ quan quản lý nước ngoài

3.2.3

Xây dựng khung pháp lý mang tính chất liên kết hội nhập

3.2.4.

Xây dựng lộ trình cho việc tham gia liên kết thị trường chwungs khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.07.04
Chủ biên: ThS. Nguyễn Ngọc Cảnh
Năm xuất bản: 2007

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống giám sát giao dịch cho Thị trường chứng khoán Việt Nam giai...
Đề tài “Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam”
Thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Nâng cao tính minh bạch của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Quản trị rủi ro thanh toán đối với thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734990
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng