Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 2-Chủ đề 1)

Phần 2. Cổ phiếu là gì

Chủ đề 1: Cổ phiếu là gì

Hiểu đơn giản cổ phiếu là giấy tờ xác nhận quyền sở hữu một phần của công ty.

     Một công ty có thể tăng vốn bằng cách chào bán cổ phiếu ra công chúng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Chào bán cổ phiếu ra công chúng nghĩa là cổ phiếu được bán rộng rãi cho nhiều người. Qua việc mua các cổ phiếu, điều đó đồng nghĩa với việc người đó đã mua phần quyền sở hữu đối với vốn của công ty và trở thành cổ đông của công ty.

     Trong trường hợp này, vốn của công ty được gọi là vốn cổ phần. Không giống như vốn nợ, vốn cổ phần không phải hoàn trả lại vì nó đại diện cho quyền sở hữu công ty. Đổi lại khi đầu tư vào công ty, các cổ đông được nhận cổ tức và các quyền/lợi ích khác.

     Cổ phiếu được chào bán ra công chúng bởi công ty niêm yết có thể bán cho nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Bằng cách này, cổ đông có thể có được lãi vốn nếu giá cổ phiếu tăng lên - nói cách khác cổ đông có được lợi nhuận khi bán cổ phiếu với giá cao hơn giá đã mua.

     Như chúng ta đều biết, cổ phiếu sẽ có nhiều loại hoặc nhiều tên gọi bởi chúng phụ thuộc vào từng tiêu chí phân loại. Tuy nhiên, xuyên suốt nội dung của cuốn tài liệu này, dựa trên quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi chủ yếu tập trung trình bày các nội dung liên quan tới cổ phiếu phổ thông. Một loại chứng khoán phổ biến nhất.

 Quyền và lợi ích của cổ đông

      Là một cổ đông, bạn có các quyền và lợi ích khác nhau trong công ty mà bạn đầu tư. Trong mỗi trường hợp, bạn nên giữ vững mục tiêu, chiến lược đầu tư và quyết định có nên tham khảo ý kiến của chuyên gia hay không.

Cổ đông có các quyền và lợi ích sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên;

-  Được nhận các báo cáo và các thông tin công bố;

 - Được nhận cổ tức và kế hoạch tái đầu tư cổ tức;

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Liên quan đến các quyền này, chúng được thể hiện cụ thể tại “Chủ đề 3 – Phần 6. Ghi chép sổ sách cổ đông”

- Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp;

- Các quyền khác được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Là một cổ đông, trong một số trường hợp, bạn còn phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin để trách vi phạm pháp luật. Ví dụ, bạn cần phải công bố thông tin trong các trường hợp sau:

- Bạn là cổ đông hay là nhà đầu tư lớn (sở hữu từ 5% cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ trở lên) thực hiện mua/bán chứng khoán mà ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu trên;

- Bạn là cổ đông sáng lập thực hiện giao dịch trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng;

- Bạn là cổ đông nội bộ/nhà đầu tư nội bộ hoặc là người có liên quan đến các đối tượng này.

     Là một cổ đông nghĩa là bạn chấp nhận chia sẻ mọi rủi ro liên quan đến hoạt động của công ty ngay cả khi giá trị của cổ phiếu có thể giảm xuống bằng không.

     Khi quyết định mua cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư thường do dự thời điểm thực sự mua vào, bởi vì họ luôn không chắc đó có phải là thời điểm tốt nhất để mua hay vẫn cần tìm hiểu thêm về tình hình thị trường.

     Việc mua bán tại một thời điểm cụ thể nào đó không quan trọng bằng mua bán trong khoảng thời gian nào. Không một ai, ngay cả Warrant Buffet - chuyên gia nổi tiếng trên TTCK và là một trong những người giàu nhất thế giới, có thể biết được một cổ phiếu cụ thể nào đó hay cả thị trường sẽ lên hay xuống trong tương lai gần.

     Những gì ông ấy biết được là cổ phiếu sẽ tăng và giảm, và sự biến động trong ngắn hạn sẽ không quan trọng miễn là nó sẽ tăng trong trung và dài hạn.

     Bạn có thể tìm hiểu thị trường bằng cách quan sát và theo dõi diễn biến các cổ phiếu trong các điều kiện khác nhau của thị trường.

Mua cổ phiếu như thế nào?

     Khi quyết định mua cổ phiếu, điều quan trọng nhất cần xem xét là mục tiêu đầu tư, đặc biệt là những mục tiêu khi bạn xây dựng danh mục đầu tư của mình.

     Ví dụ, bạn có thể đặt ra mục tiêu để đạt được tỷ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu sau thuế trung bình là 4%/năm và tốc độ tăng trưởng cổ tức là 8%/năm trong 10 năm tới. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ chọn mua cổ phiếu của các công ty có các đặc tính tăng trưởng ổn định trên.

     Bên cạnh đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Hoạt động này có thể mang đến rủi ro nên cần được suy xét cẩn thận. Vì vậy, các cổ phiếu giảm giá cũng có thể thích hợp để đầu tư.

    Cũng cần lưu ý rằng, dựa trên tiêu chí thu nhập, người ta đã phân chia một số loại cổ phiếu để thuận lợi cho quá trình lựa chọn đầu tư cổ phiếu. Dưới đây là một số loại cổ phiếu điển hình.

     Cổ phiếu thu nhập – là cổ phiếu mà cổ tức được trả cao hơn so với các loại cổ phiếu khác, loại cổ phiếu này có thể được sử dụng để tạo ra thu nhập mà không phải bán đi. Tuy nhiên, giá cổ phiếu này nhìn chung không tăng nhanh.

     Cổ phiếu thượng hạng - là cổ phiếu được phát hành bởi những công ty có lịch sử phát triển lâu dài và ổn định. Cổ phiếu thượng hạng thường trả cổ tức đều đặn và nói chung duy trì một xu hướng giá khá ổn định.

    Cổ phiếu tăng trưởng – là cổ phiếu của công ty đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn tốc độ của nền kinh tế nói chung. Những cổ phiếu này thường trả tỷ lệ cổ tức thấp hoặc không trả vì công ty giữ lại phần lớn lợi nhuận để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

     Cổ phiếu chu kỳ – là cổ phiếu của công ty bị dao động theo chu kỳ kinh tế. Giá cổ phiếu có khuynh hướng giảm khi kinh tế trong giai đoạn suy thoái và sẽ tăng khi kinh tế bùng nổ. Các ngành kinh doanh có tính chu kỳ gồm: khai thác mỏ, chế tạo máy, công ty bất động sản…

     Cổ phiếu phòng vệ – Trái ngược với cổ phiếu chu kỳ. Cổ phiếu phòng vệ là cổ phiếu được phát hành bởi những công ty bảo hiểm và công ty sản xuất kinh doanh các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm. Đặc trưng của những cổ phiếu này là mức độ ổn định ngay cả trong thời kỳ nền kinh tế suy thoái.

     Bạn có thể tìm hiểu thêm về sự lựa chọn cổ phiếu trong phần “Mua và bán cổ phiếu như thế nào” và “Chỉ số thị trường và các nhóm ngành thị trường”.

 Mời xem tiếp phần 2 - chủ đề 2.

(Nguồn : Thư viện SRTC)

 

 

 

 


      
Các bài viết liên quan:
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 1 -Chủ đề 1) (20/11/2018-15:39)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ đề 3 ) (19/11/2018-09:16)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết” (11/06/2018-08:03)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 99) (15/05/2018-09:58)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 98) (15/05/2018-09:56)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 100) (07/05/2018-09:19)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 97) (07/05/2018-09:17)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 96) (07/05/2018-09:16)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 95) (02/05/2018-08:25)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 94) (02/05/2018-08:23)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
  Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
  Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
  Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
  Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
  Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  9196393
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng