Thông tin chung
 Tin nổi bật
THÔNG BÁO: Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán năm 2018 (10/04/2018-08:48)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán năm 2018 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Điều kiện dự thi

Thí sinh dự thi phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 3 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Thí sinh dự thi phải có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm: Chứng chỉ Những vấn đề Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính

Thí sinh dự thi phải có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm: Chứng chỉ những vấn đề Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, chứng chỉ Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

3. Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ

Thí sinh dự thi phải có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm: Chứng chỉ những vấn đề Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, chứng chỉ Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng chỉ Quản lý quỹ và tài sản.

Lưu ý: Các thí sinh được xét miễn giảm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại khoản 5, Điều 9 Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 3 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán.

II. Đối tượng dự thi

1. Tất cả các thí sinh là người Việt Nam có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại mục 1 của Thông báo này.

2. Các thí sinh đã tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán Đợt 1 và Đợt 2 năm 2017, Không Đạt cấu phần Pháp luật và cấu phần Nghiệp vụ, có nhu cầu thi lại phần Không Đạt.

3. Đối với thí sinh là người nước ngoài: Trong đợt thi này, tổ chức cho những người đã có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài.

III. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính trong đó người nước ngoài được lựa chọn thi bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

IV. Hồ sơ dự thi sát hạch

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự thi được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, chứng chỉ đăng ký dự thi, đơn vị công tác hoặc cá nhân đăng ký dự thi, địa điểm dự thi (Hà Nội hoặc Tp.HCM).

1. Thí sinh dự thi lần đầu

-  Giấy đăng ký dự thi sát hạch theo mẫu (đính kèm), trong đó ghi rõ đã đủ điều kiện thi sát hạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung giấy đăng ký dự thi;

-  Bản photo các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo điều kiện dự thi hành nghề chứng khoán;

-  Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

-  Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi, Hai (02) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận kết quả thi (đối với trường hợp đăng ký nhận kết quả thi bằng văn bản).

 2.Thí sinh thi lại

-  Giấy đăng ký dự thi lại theo mẫu (đính kèm)

-  Bản photo kết quả điểm thi (trên trang web: www.srtc.org.vn hoặc www.ssc.gov.vn )

-  Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

V. Đăng ký dự thi

1. Thời gian đăng ký dự thi

- Tại Hà Nội:

Đợt 1 từ ngày 06/4/2018 đến ngày 23/4/2018 trong giờ hành chính.  

Đợt 2 từ ngày 03/9/2018 đến ngày 28/9/2018 trong giờ hành chính.

- Tại Hồ Chí Minh:

Đợt 1 từ ngày 23/4/2018 đến ngày 18/5/2018 trong giờ hành chính.

Đợt 2 đến 16h00 ngày 17/08/2018 trong giờ hành chính.

Đợt 3 đến 16h00 ngày 24/10/2018 trong giờ hành chính.

2.  Địa điểm nhận hồ sơ

- Đối với khu vực miền Bắc: bà Vũ Thị Thu Hà, Phòng Tư liệu tin học - Phòng 302, Tầng 3 Nhà B Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.35535876.

- Đối với khu vực miền Nam: Bộ phận đào tạo, Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 028.39309040 hoặc 028.39309042.

 VI. Thời gian và địa điểm thi

Lịch thi (dự kiến)

- Tại Hà Nội:

Đợt 1: ngày thi 10&11/5/2018

Đợt 2: ngày thi 18&19/10/2018

- Tại Hồ Chí Minh:

Đợt 1: ngày thi 07&08/6/2018

Đợt 2:ngày thi 06&07/09/2018

Đợt 3: ngày thi 08&09/11/2018

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức đợt thi bổ sung nếu xét thấy cần thiết.

 VII. Lệ phí thi sát hạch

-  Lệ phí thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới: 400.000 đồng/thí sinh; chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính: 500.000 đồng/ thí sinh; chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ: 600.000 đồng/ thí sinh.

- Lệ phí thi có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thời hạn sau:

+ Tại Hà Nội:

   Đợt 1 trước ngày 23/4/2018

   Đợt 2 trước ngày 28/9/2018

+ Tại Hồ Chí Minh:

   Đợt 1 trước ngày 18/5/2018

   Đợt 2 trước 16h00 ngày 17/08/2018

   Đợt 3 trước ngày 24/10/2018

 -  Tài khoản số: 114 0000 15374 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (đối với thí sinh thi ở Hà Nội)

Hoặc tài khoản số: 111 0000 35764 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (đối với thí sinh thi ở Tp. Hồ Chí Minh)

-  Nội dung chuyển tiền: Thực hiện theo quy định trong đó ghi rõ: Họ và tên người dự thi, loại chứng chỉ đăng ký dự thi, số điện thoại liên lạc.

 VIII. Phúc khảo bài thi

 8.1. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kết quả của đợt thi sát hạch, người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng. Việc phúc khảo chỉ được thực hiện khi Hội đồng thi nhận được đơn phúc khảo đúng thời hạn và người đề nghị nộp đủ tiền thu tổ chức phúc khảo theo quy định.

 8.2. Tiền thu tổ chức phúc khảo bài thi:

 Tiền thu tổ chức phúc khảo bài thi: 500.000 đồng/đơn phúc khảo.

 8.3. Hình thức đóng tiền phúc khảo:

 - Tiền thu tổ chức phúc khảo bài thi có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản như mục VII

 - Nội dung chuyển tiền: Thực hiện theo quy định trong đó ghi rõ Họ và tên người dự thi, phần thi đăng ký phúc khảo, số điện thoại liên lạc.

 Mọi thông tin liên quan đến thi sát hạch xin liên hệ:  

 - Tại Hà Nội: bà Vũ Thị Thu Hà, Phòng Tư liệu tin học - Phòng 302, Tầng 3 Nhà B Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.35535876.

 - Tại Tp Hồ Chí Minh: Bộ phận đào tạo, Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 028.39309040 hoặc 028.39309042.

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tới các công ty, tổ chức và các cá nhân có liên quan./.

  (Nguồn: UBCKNN)

 Tài liệu đính kèm:

       1. Mẫu Giấy đăng ký dự thi;

       2. Mẫu Giấy đăng ký thi lại.


      
Các bài viết liên quan:
UBCKNN thông báo về danh sách dự thi, thời gian và địa điểm thi sát hạch (18/05/2020-14:59)
Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức khóa học Quản trị công ty năm 2020 (19/05/2020-14:11)
UBCKNN thông báo về thời gian thu hồ sơ và tổ chức kỳ thi sát hạch... (14/05/2020-09:32)
THÔNG BÁO: Lịch nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2020  (14/04/2020-07:57)
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kinh (18/02/2020-10:05)
Thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2020 (23/12/2019-10:40)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC (27/05/2020-11:10)
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC (26/05/2020-14:10)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC (20/05/2020-14:55)
Thông báo chiêu sinh khóa học “Quản trị công ty” tháng 6/2020 tại Hà... (19/05/2020-11:24)
Kế hoạch đào tạo Quản trị công ty năm 2020 (10/02/2020-15:41)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735133
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng