Trang chủ >

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

- Tất cả các cá nhân quan tâm đến khóa học chuyên môn về chứng khoán đều có thể tham gia các khóa học tại SRTC.
Căn cứ quy định hiện hành, các khóa học chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) dành cho cán bộ quản lý, nhân viên của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán và các tổ chức, cá nhân, công chúng quan tâm đến thị trường chứng khoán.

- Thủ tục đăng ký học tại SRTC, bạn có thể tham khảo tại trang chủ website của SRTC, truy cập "Đào tạo tại Hà Nội" ---> "Quy chế, hướng dẫn đăng ký học"

- Căn cứ quy định hiện hành, bạn không phải học lần lượt các khóa học chứng khoán tại SRTC.

- Bạn có thể tham khảo các chương trình học tại website của SRTC. Tại Hà Nội, bạn vào mục ""Đào tạo tại Hà Nội", tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn vào mục "Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh" trên website SRTC để rõ hơn kế hoạch đào tạo cập nhật của SRTC.

- Sau khi tham khảo chương trình học, dựa theo kế hoạch đào tạo được đăng tải trên website của SRTC, bạn có thể đăng ký học theo hướng dẫn tại website của SRTC.

- Học phí của các lớp học chứng chỉ chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán bao gồm lệ phí học và thi cấp chứng chỉ chuyên môn.

- Mức học phí hiện hành đang áp dụng tại Trung tâm căn cứ theo Quyết định số 229/QĐ - TTNC ngày 26/11/2019 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm) về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ đào tạo tại Trung tâm, cụ thể như sau:
1. Khóa học: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán: 3.000.000 đồng/khóa/học viên
2. Khóa học: Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán: 2.400.000 đồng/khóa/học viên
3. Khóa học: Phân tích và đầu tư chứng khoán: 3.200.000 đồng/khóa/học viên
4. Khóa học: Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán: 2.000.000 đồng/khóa/học viên
5. Khóa học: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp: 1.800.000 đồng/khóa/học viên
6. Khóa học: Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 1.800.000 đồng/khóa/học viên
7. Khóa học: Quản lý quỹ và Tài sản: 3.200.000 đồng/khóa/học viên
8. Khóa học: Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh: 3.500.000 đồng/khóa/học viên

Ngoài ra, lệ phí dự thi/thi dành cho học viên dự thi/thi lại: 400.000 đ/học viên/lượt thi

- Căn cứ Khoản 3, Điều 2, Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 ban hành quy định về hành nghề chứng khoán: “Chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán là văn bằng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, xác nhận người có tên trong chứng chỉ đạt yêu cầu trong các cuộc kiểm tra trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán”

- Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước, theo đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) là đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có chức năng, nhiệm vụ đào tạo chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Hiện tại, SRTC có 08 chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán. Bạn có thể theo dõi kế hoạch đào tạo cập nhật trên website của SRTC để đăng ký học và thi.

- Thời gian học: các khóa học tại SRTC hiện đang được tổ chức vào các buổi tối trong tuần hoặc ngoài giờ hành chính. Thời lượng khóa học: trung bình từ 10-15 buổi/khóa học; tuần học 3 buổi/tuần.

- Trường hợp của bạn đã thi đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối khóa do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) tổ chức, bạn có thể nhận chứng chỉ tại Phòng Hành chính - SRTC (Phòng 109 nhà A SRTC, số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong giờ hành chính các ngày trong tuần.

- Khi nhận chứng chỉ, bạn lưu ý mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước và cung cấp thông tin về khóa học như mã số lớp học, ngày khai giảng (hoặc ngày thi cuối khóa) cho cán bộ phát chứng chỉ tại phòng Hành chính - SRTC.

- Trường hợp bạn là cá nhân đại diện Công ty lấy chứng chỉ, bạn cần mang thêm giấy giới thiệu của công ty (có đóng dấu của công ty) và kèm theo danh sách cung cấp thông tin: họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, môn học, thời gian học của từng nhân viên theo học (danh sách có dấu giáp lai của công ty).


- Về điều kiện dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề chứng khoán, bạn có thể tìm hiểu cụ thể tại Điều 11 Thông tư 197/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán.

- Căn cứ quy định hiện hành, các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán do SRTC chưa có quy định về thời hạn của chứng chỉ.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Thông tư 197/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán, theo đó; “Những trường hợp được miễn tham gia các khóa học chuyên môn nhưng phải tham gia kiểm tra trình độ để được cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán:
a) Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc khối kinh tế, được miễn học khóa học Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán”.

Như vậy, trường hợp của bạn đươc miễn học chứng chỉ chuyên môn “Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán” nhưng vẫn phải tham gia kiểm tra trình độ để được cấp chứng chỉ chuyên môn đó.

Căn cứ quy định hiện hành, các khóa học chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) dành cho cán bộ quản lý, nhân viên của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do vậy, trường hợp của bạn vẫn có thể tham gia học và thi cấp chứng chỉ chuyên môn Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán tại SRTC.

Tuy nhiên, bạn cần phân biệt chứng chỉ chuyên môn chứng khoán và chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cụ thể, bạn có thể tìm hiểu quy định tại Thông tư 197/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán, trong đó bạn cần quan tâm đến Điều 4 Thông tư trên quy định về “Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán”

Theo quy định hiện hành, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán đã được Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp cho bạn, nếu bạn làm thất lạc chứng chỉ, SRTC chỉ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, không cấp lại chứng chỉ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận như sau: bạn làm đơn gửi SRTC, trên cơ sở đơn của bạn, SRTC xem xét, rà soát hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho bạn.

Thông tin chi tiết: liên hệ phòng Đào tạo: 024.35430672, 024.35535874

- Nhằm đa dạng hóa các hình thức học tại SRTC đáp ứng nhu cầu của học viên, SRTC đã triển khai thử nghiệm thử nghiệm hình thức học trực tuyến. Hình thức học trực tuyến này sẽ sớm được SRTC triển khai đại trà trong thời gian tới. Ban quan tâm có thể cập nhật thông tin về các khóa đào tạo theo hình thức này trên website của Trung tâm.

- Hiện tại, SRTC chưa có cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng. Trong thời gian qua, SRTC đã triển khai một số khóa đào tạo tại Đà Nẵng là dưới hình thức ký hợp đồng đào tạo với các công ty thành viên thị trường có trụ sở/chi nhánh tại Đà Nẵng. Do đó, tính đến thời điểm hiện tại, đối với trường hợp cá nhân như bạn, có 02 lựa chọn đăng kí và tham gia học:

+ Tại trụ sở chính của SRTC: số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

+ hoặc tại Chi nhánh SRTC tại thành phố Hồ Chí Minh: số 26A - Trần Quốc Thảo - Quận 3, TP.HCM.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán chỉ tổ chức thi, cấp và quản lý các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Còn CCHN như bạn đề cập ở câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Trường hợp của bạn, có thể tham khảo quy định tại Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán.