Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Chiêu sinh các lớp học tháng 1/2024 tại TP. HCM

Chi tiết như sau:

Lớp Những vấn đề Cơ bản về Chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mã lớp: CB022024. (Đủ số lượng ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Những vấn đề Cơ bản về Chứng khoán và thị trường chứng khoán khai giảng ngày 23/01/2024. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 02/03/2024.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 13h45 đến 16h45

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.600.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 12/01/2024.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Phân tích và đầu tư chứng khoán. Mã lớp: PT022024. (Đủ số lượng ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Phân tích và đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 23/01/2024. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 03/03/2024.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7 từ 17h45 đến 20h30 và CN (sáng)

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 12/01/2024.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán. Mã lớp: MG022024. (Đủ số lượng ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 22/01/2024. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 23/02/2024.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 13h45 đến 16h45

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.000.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 12/01/2024.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Pháp luật về chứng khoán và TTCK. Mã lớp: LU022024. (Đủ số lượng ngừng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Pháp luật về chứng khoán và TTCKkhai giảng ngày 22/01/2024. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 28/02/2024.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 17h30 đến 21h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.400.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh từ ngày 12/01/2024.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

------------------------------------------------------------------------------------

* Thông tin chuyển khoản: 

+ Tên tài khoản: CN TT NCKH và ĐT Chứng khoán tại TPHCM

+ Số tài khoản: 111000035764 

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Nội dung: Mã lớp học, tên học viên, số điện thoại, nếu là tổ chức ghi rõ tên công ty, số lượng người đăng ký