Chiêu sinh các lớp học tháng 9/2023 tại TP. HCM

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM dự kiến khai giảng các khóa học:

Lớp Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp khai giảng ngày 11/09/2023. Mã lớp: BC082023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 29/09/2023. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh)

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 17h45 đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.800.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 06-07/09/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán khai giảng ngày 12/09/2023. Mã lớp: BL062023. Dự kiến khóa học kết thúc. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh) ngày 28/09/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 17h45 đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.800.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 06-07/09/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

----------------------------------------------------------------

Lớp Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 12/09/2023. Mã lớp: MG202023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 30/09/2023. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh)

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.000.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 06-07/09/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

--------------------------------------------------------------------------------

Lớp Phân tích đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 11/09/2023. Mã lớp: PT242023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 13/10/2023. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh)

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 06-07/09/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên