Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Chiêu sinh lớp học tháng 11/2023 tại TP. HCM (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM dự kiến khai giảng khóa học:

Lớp Quản lý quỹ đầu tư và tài sản khai giảng ngày 17/11/2023. Mã lớp: QU082023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 08/12/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6 và cuối tuần. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 09-15/11/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

--------------------------------------

* Thông tin chuyển khoản: 

+ Tên tài khoản: CN TT NCKH và ĐT Chứng khoán tại TPHCM

+ Số tài khoản: 111000035764 

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Nội dung: Mã lớp học, tên học viên, số điện thoại, nếu là tổ chức ghi rõ tên công ty, số lượng người đăng ký