Trang chủ >

Quan hệ hợp tác

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực trong khuôn khổ Sáng kiến Chứng nhận Quỹ khu vực châu Á

         Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Năng lực của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) do chính phủ Úc tài trợ, các chương trình đào tạo nâng cao năng lực được thực hiện nhằm hỗ trợ khả năng tham gia của Việt Nam vào Sáng kiến Chứng nhận Quỹ khu vực châu Á. Tháng 9/2016 Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) phối hợp với Tổ chức Phát triển ngành Chứng khoán, Malaysia (SIDC) đã tổ chức Chương trình Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán (TTCK) cho cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) từ ngày 27/09 đến 30/09/2016.

         Đặc biệt, trong ngày 29/09/2016 đã diễn ra hội thảo chung về giáo dục nhà đầu tư và kết nối thành viên thị trường được tổ chức xen giữa chương trình đào tạo nâng cao năng lực này với sự tham gia của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và SRTC tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng đối với các cơ quan quản lý TTCK, đó là giáo dục tăng cường năng lực cho nhà đầu tư và vai trò tham gia của các bên có liên quan trong ngành chứng khoán. Hội thảo đã chia sẻ một cách cởi mở và thẳng thắn những quan điểm, kinh nghiệm của SIDC và UBCK Malaysia trong hợp tác về công việc và thảo luận cách thức để SSC và SRTC có thể làm việc chặt chẽ hơn với các thành phần khác trong ngành chứng khoán nhằm xây dựng một thị trường vốn an toàn và vững mạnh ở Việt Nam.

         Chương trình Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực cho TTCK tạo cơ hội cho cán bộ SRTC và nhóm chuyên gia cùng chia sẻ cũng như trao đổi những kinh nghiệm nghề nghiệp. Với những tư vấn quý giá của các chuyên gia sẽ góp phần vào nỗ lực của SRTC trong quá trình phát triển và phấn đấu trở thành một cơ sở hàng đầu về cung cấp các giải pháp đào tạo thị trường vốn tại Việt Nam.

 Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC