Trang chủ >

Quản trị công ty

Giới thiệu khóa học quản trị công ty

          Khóa học “Quản trị công ty” là khóa học cấp chứng chỉ của UBCKNN, được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng quản trị cũng như cán bộ quản lý của các công ty cổ phần đại chúng, hướng tới hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn của các doanh nghiệp, giúp nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm trong hoạt động quản trị công ty, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

                                         

1. Nội dung khóa học:

- Kiến thức chung về Quản trị công ty

- Chuẩn mực và thông lệ quốc tế về QTCT

- Các quy định pháp lý hiện hành về QTCT tại Việt Nam

- Tọa đàm: Trao đổi, thảo luận về QTCT tại Việt Nam và một số vấn đề phát sinh.

2. Giảng viên:

Lãnh đạo cấp Vụ thuộc các Vụ chuyên môn của UBCKNN như: Vụ Giám sát công ty đại chúng, Vụ Phát triển thị trường, Vụ Quản lý chào bán.

3. Thời lượng đào tạo: 04 buổi (02 ngày)

4. Địa điểm đào tạo: tại địa điểm đơn vị kí kết hợp đồng hoặc tại Trung tâm NCKH&ĐTCK - 234 Lương Thế Vinh – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

5. Đối tượng tham gia: Thành viên HĐQT; Thành viên Ban GĐ; Thành viên BKS; Thư ký công ty; các Tiểu ban; người công bố thông tin; người phụ trách Quản trị công ty.

6. Học phí: 3.500.000đ/1 học viên/1 khóa học (Học phí đã bao gồm chi phí tài liệu, giảng viên; chứng chỉ và các chi phí liên quan).

7. Cách thức đăng ký học:  [Xem tại đây] 

8. Thông tin liên hệ:

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản trị công ty – Phòng 301 nhà B, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Email: quantricongtysrtc@gmail.com; Điện thoại: 024.3553.7065.

Nguồn: Phòng Quản trị công ty, SRTC