Trang chủ >

Quan hệ hợp tác

Giới thiệu sơ lược về Hiệp hội Các chuyên gia phân tích đầu tư quốc tế ACIIA và chứng chỉ quốc tế CIIA

Tìm hiểu về ACIIA Hiệp hội Các nhà phân tích đầu tư quốc tế (ACIIA) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 6 năm 2000, với mục tiêu nhằm tổ chức và giám sát các kỳ thi chuyên môn lấy Chứng chỉ Phân tích đầu tư quốc tế CIIA. Trụ sở chính của ACIIA đặt tại Geneva, Thụy Sỹ.

1.Tìm hiểu về ACCIIA

Hiệp hội Các nhà phân tích đầu tư quốc tế (ACIIA) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 6 năm 2000, với mục tiêu nhằm tổ chức và giám sát các kỳ thi chuyên môn lấy Chứng chỉ Phân tích đầu tư quốc tế CIIA. Trụ sở chính của ACIIA đặt tại Geneva, Thụy Sỹ.

CIIA và CFA (Hiệp hội CFA có trụ sở chính tại Mỹ) hiện nay là hai chứng chỉ phân tích đầu tư có uy tín nhất trên thế giới, được các tổ chức đầu tư tài chính, ngân hàng đánh giá rất cao.

2. Cơ chế hoạt động của ACIIA

Hàng năm ACIIA tổ chức Hội nghị thường niên và 1 cuộc họp của Hội đồng ACIIA nhằm rà soát lại các hoạt động của Hiệp hội cũng như của các nước thành viên trong năm vừa qua, giải quyết các vấn đề cấp bách của Hiệp hội cũng như những đề nghị từ các nước thành viên, cập nhật bộ đề thi, các giải pháp marketing quảng bá hình ảnh và hoạt động của ACIIA.

Hiện nay, ACIIA đã có 37 nước thành viên tham gia (các quốc gia hàng đầu Châu Âu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đều có mặt trong ACIIA).

3. Cơ cấu kỳ thi CIIA

Chứng chỉ CIIA bao gồm 2 mức: cơ bản và nâng cao. Các nội dung thi bao gồm:

Định giá và phân tích cổ phiếu

Kế toán và phân tích báo cáo tài chính

Tài chính công ty

Định giá và phân tích chứng khoán có thu nhập cố định

Kinh tế học

Định giá và phân tích chứng khoán phái sinh

Quản lý danh mục đầu tư

Để được Hiệp hội ACIIA công nhận và cấp chứng chỉ CIIA, người đăng ký thi phải thực hiện 3 kỳ thi sau:

 

STT

Kỳ thi

Thời gian

Nội dung thi

 

1

Kỳ thi cơ bản (Foundation level)

 

Bài thi theo dạng câu hỏi lựa chọn, tính toán, thảo luận và bài luận ngắn

 

Bài thi 1

3h10’

- Định giá và phân tích cổ phiếu

- Kế toán và phân tích báo cáo tài chính

- Tài chính công ty

 

Bài thi 2

2h40’

- Định giá và phân tích chứng khoán có thu nhập cố định

- Kinh tế học

 

Bài thi 3

3h10’

- Định giá và phân tích chứng khoán phái sinh

- Quản lý danh mục đầu tư

2

Kỳ thi nâng cao (final level)

 

Bài thi theo dạng câu hỏi theo ví dụ cụ thể và bài luận phân tích sâu

 

Bài thi 1

3h

- Định giá và phân tích cổ phiếu

- Kế toán và phân tích báo cáo tài chính

- Tài chính công ty

- Kinh tế học

 

Bài thi 2

3h

- Định giá và phân tích chứng khoán phái sinh

- Quản lý danh mục đầu tư

- Định giá và phân tích chứng khoán có thu nhập cố định

3

Kỳ thi luật các nước

 

Dạng bài thi tùy thuộc theo đặc điểm của từng quốc gia nơi tổ chức thi

 

Bài thi 1

3h

- Luật

- Đạo đức nghề nghiệp

- Cơ cấu thị trường và các công cụ đầu tư

- Kế toán và phân tích báo cáo tài chính (theo luật và quy định của từng quốc gia nơi tổ chức thi)

(Nguồn: P. Quản lý NCKH)