Trang chủ >

Giới thiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu SRTC

Hệ thống nhận diện thương hiệu SRTC

1. Logo SRTC:

Thiết kế 2 màu với chỉ số: 

- Màu xanh: C= 90; M=25; Y=0; K=0 (theo hệ màu in 32 bit);

                    R=0; G=147; B= 213 (theo hệ màu màn hình, website 24 bit);

 - Màu vàng: C= 15; M=35; Y=100; K=0 (theo hệ màu in 32 bit);

                     R=219; G=166; B= 40 (theo hệ màu màn hình, website 24 bit);

Tải Logo (hình ảnh)

Tải Logo (PDF)

 

2. Logo SRTC kèm tên thương hiệu:

Màu sắc Tên thương hiệu: 

         C= 100; M=80; Y=0; K=0 (theo hệ màu in 32 bit);

         R=3; G=78; B= 162 (theo hệ màu màn hình, website 24 bit);

Tải Logo phiên bản Tiếng Việt

Tải Logo phiên bản Tiếng Anh

 

3. Kiểu chữ thương hiệu: Myriad Pro

Tải Font chữ 

 

3. Bìa tài liệu

Tải Bìa tài liệu A4 (mẫu 01)

Tải Bìa tài liệu A4 (mẫu 02)

 

4. Slide Bài giảng

Tải Slide Bài giảng

 

5. Banner

Tải Banner trình chiếu (mẫu 01)

Tải Banner trình chiếu (mẫu 02)

(Mẫu banner trình chiếu có thể "Save as" sang định dạng PDF để in)