Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Thư mời Quý nhà Đầu tư tham dự Hội nghị "Phát triển hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam" ngày 04/10/2023 tại Hà Nội

          Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) phối hợp với Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức Hội nghị "Phát triển hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam" tại Hà Nội dành cho các công ty thành viên thị trường, nhà đầu tư, công chúng quan tâm, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h45' ngày 04/10/2023

Địa điểm: Tầng 1 - Sảnh Hoa Cỏ May - Trung tâm Star Galaxy, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Hoặc truy cập Link sau để tham dự trực tuyến: http://https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWRlMzUyODktMDhiNy00YTdiLWFhYzYtMDY3M2Y4ZTI1YTdj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22a3caf050-59a6-4dd2-ac1b-2566f947dd3d%22,%22Oid%22:%22c1cc51c5-4197-43e2-bd91-7cb2731f5d00%22%7D

Nội dung chính hội nghị: 

- Thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và triển vọng;

- Phát triển nghề tư vấn chứng khoán - Thực trạng và giải pháp;

- Hiểu biết và vận dụng kiến thức hoạch định tài chính cá nhân của nhà đầu tư Việt Nam - Thực trạng và giải pháp;

- Hỏi & Đáp. 

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội nghị.