Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Hội thảo Lấy ý kiến về Thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán

        Ngày 07/10/2015 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức “Hội thảo Lấy ý kiến về Thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán (GDCK)” tại khách sạn Hòa Bình - Hà Nội.

Tham dự Hội thảo, về phía UBCKNN có TSKH.Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBCKNN, ThS.Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK, TS.Nguyễn Sơn - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường - đơn vị trực tiếp xây dựng dự thảo Thông tư, cùng đại diện các đơn vị thuộc UBCKNN. Về phía khách mời có đại diện các Công ty chứng khoán (CtyCK), Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát và Hiệp hội đầu tư chứng khoán.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thành Long nhấn mạnh: hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán (TTCK) luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của UBCKNN ngay từ những ngày đầu TTCK Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, Dự thảo Thông tư thay thế thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 hướng dẫn về GDCK đã được UBCKNN triển khai soạn thảo và phổ biến rộng rãi để lấy ý kiến của các thành viên thị trường trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành. Với mục tiêu tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp nâng cao tính thanh khoản cho TTCK, bản dự thảo đã có những thay đổi đáng chú ý so với văn bản hiện hành. Buổi Hội thảo này đã tạo thêm một cơ hội để đại diện cơ quan quản lý và các thành viên thị trường cùng trao đổi, chia sẻ ý kiến tập trung vào những nội dung quan trọng của bản dự thảo, qua đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc triển khai thành công và có hiệu quả các quy định của văn bản pháp lý này khi áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể.

Tại Hội thảo, các Đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp các ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn GDCK, tiêu biểu như CtyCK thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Việt, Bản Việt, ngân hàng HSBC…

Thay mặt ban tổ chức Hội thảo, TSKH.Nguyễn Thành Long một lần nữa đánh giá cao các ý kiến đóng góp và đáp lại những câu hỏi của các đại biểu bằng những lập luận hết sức thuyết phục. Đồng thời, Ban xây dựng dự thảo Thông tư  sẽ tiếp thu cũng như tiếp tục nghiên cứu các ý kiến đóng góp để điều chỉnh Thông tư được bám sát với thực tiễn thị trường.

* Các ý kiến đóng góp tiếp theo xin gửi về Vụ Phát triển thị trường - UBCKNN

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC