Trang chủ >

Quản trị công ty

Kế hoạch đào tạo Quản trị công ty năm 2024 tại Hà Nội

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo kế hoạch đào tạo Chương trình cấp chứng chỉ “Quản trị công ty” năm 2024 như sau:

STT

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

DỰ KIẾN THỜI GIAN

SỐ BUỔI

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

 THÁNG 3

1

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 14,15/3/2024

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

 THÁNG 4

 

2

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 25,26/4/2024

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 6

3

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

13,14/6/2024

4

3.500.000/ người

 

 

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

 

 

 

 THÁNG 8

4

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 08,09/8/2024

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

 THÁNG 9

5

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 26,27/9/2024

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 11

 

 

 

 

 

 

6

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 07,08/11/2024

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

          Nội dung khóa học:

        * Ngày 1:

- Sáng: Khai giảng khóa học + Kiến thức chung về Quản trị công ty

- Chiều: Chuẩn mực và thông lệ quốc tế về QTCT

         * Ngày 2:

- Sáng: Các quy định pháp lý hiện hành về QTCT tại Việt Nam

- Chiều: Tọa đàm: Trao đổi, thảo luận về QTCT tại Việt Nam và một số vấn đề phát sinh + Kiểm tra cuối khóa.

          Thủ tục đăng ký học [xem tại đây]

Nguồn: Phòng Quản trị công ty