Trang chủ >

Đào tạo

Khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức về chứng khoán cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 28/2/2017 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) đã tổ chức khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VINAFOR) tại trụ sở của Tổng công ty, số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây là khóa bồi dưỡng kiến thức được SRTC thiết kế theo nhu cầu của VINAFOR. Thông qua khóa học bồi dưỡng, các cán bộ, nhân viên của Tổng công ty đã được cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến công bố thông tin, chào bán chứng khoán ra công chúng (đặc biệt phần quy định liên quan đến công ty đại chúng quy mô lớn), cũng như cung cấp kiến thức căn bản có liên quan đến niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX; lập, phân tích và kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty đại chúng. Đây là những kiến thức rất bổ ích, thiết thực cho đội ngũ cán bộ quản lý các công ty mới đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM như VINAFOR.

Nguồn: P.Đào tạo - SRTC