Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Lịch khai giảng các khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 9,10,11/2023 tại Hà Nội

           Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 9,10,11/2023 tại Hà Nội (theo kế hoạch đào tạo năm 2023), cụ thể như sau:

- Thời gian học: ngoài giờ hành chính các thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Lịch cụ thể xem tại nhóm Zalo lớp học. 

- Địa điểm học: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC), Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ liêm, Hà Nội.

https://goo.gl/maps/Zco3bCHN47CGKFJR6.

TT

Tên lớp/Mã lớp

Ngày  

khai giảng

Thời gian học

Phòng học

Ghi chú

1

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

Mã lớp: LU072023

Quy mô: 300 HV

Phụ trách lớp: Ms Hằng 

ĐT: 024.35430672

ngày 04/9/2023

chuyển sang ngày 11/9/2023

bắt đầu từ 18h00

thứ 2,4,6

hàng tuần

Hội trường nhà C (tầng 2)

SRTC

Danh sách học viên cập nhật đến 08/9/2023

xem tại đây

2

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán 

Mã lớp: MG072023

Quy mô: 300 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hồi

ĐT: 024.35535874

ngày 05/9/2023

bắt đầu từ 18h00

thứ 3,5,7

hàng tuần

Hội trường nhà C (tầng 2)

SRTC

Danh sách học viên cập nhật đến ngày 05/9/2023 xem tại đây

 

3

Quản lý quỹ và tài sản

Mã lớp: QU052023

Quy mô: 100 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh

ĐT: 024.35535874

ngày 19/9/2023

bắt đầu từ 18h00

 

thứ 3,5,7

hàng tuần 

Phòng học nhà A

SRTC

Danh sách học viên

cập nhật đến ngày 18/9/2023 xem tại đây.

4

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

Lớp 1: khai giảng ngày 09/10/2023

Mã lớp: BC092023

Lớp 2: khai giảng ngày 23/10/2023

Mã lớp: BC112023

Phụ trách lớp: Ms Hằng 

ĐT: 024.35430672

Lớp 1: ngày 09/10/2023

bắt đầu từ 18h00

Lớp 2: ngày 23/10/2023

bắt đầu từ 18h00

thứ 2,4,6

hàng tuần

Phòng học 403

nhà A SRTC

Danh sách học viên Lớp 1: xem tại đây

Danh sách học viên Lớp 2: xem tại đây

5

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Mã lớp: PS052023

Quy mô: 100 HV

Phụ trách lớp: Ms. Hồi

ĐT: 024.35535874

ngày 17/10/2023

bắt đầu từ 18h00

thứ 3,5,7

hàng tuần 

Phòng học 402

nhà A SRTC

Danh sách học viên

xem tại đây

Danh sách cập nhật đến ngày 13/10/2023

6

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Tách thành 02 lớp:

Lớp 1: Mã lớp PT132023. Cán bộ phụ trách lớp: Ms. Liên

Lớp 2: Mã lớp: PT152023. Cán bộ phụ trách lớp: Ms. Phương. 

ngày 02/11/2023

bắt đầu từ 18h00

 

thứ 3,5,7

hàng tuần 

 

Lớp 1: : Phòng học nhà C (tầng 2) SRTC

 

Lớp 2: Phòng học 402

nhà A SRTC

Lớp 1: Mã lớp PT132023. Cán bộ phụ trách lớp: Ms. Liên

Danh sách học viên 

xem tại đây

Lớp 2: Mã lớp: PT152023. Cán bộ phụ trách lớp: Ms. Phương. 

Danh sách học viên xem tại đây

7

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

Mã lớp: BL092023

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh

ĐT: 024.35535874

ngày 06/11/2023

bắt đầu từ 18h00

thứ 2,4,6

hàng tuần

Phòng học 503

nhà A SRTC

Danh sách học viên

xem tại đây

8

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mã lớp: LU092023

Phụ trách lớp: Ms. Hồi

ĐT:024.35535874

ngày 15/11/2023

bắt đầu từ 18h00

thứ 2,4,6 

hàng tuần

Hội trường nhà C

SRTC

Danh sách học viên

xem tại đây

9

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán

Mã lớp: MG092023

Phụ trách lớp: Ms. Hạnh

ĐT:024.35535874

ngày 23/11/2023

bắt đầu từ 18h00

thứ 3,5,7

hàng tuần

Phòng học 503

SRTC

(Phòng học các buổi học tiếp theo được điều chỉnh (nếu có) được thông báo tại lớp)

Danh sách học viên

xem tại đây

(Xem kế hoạch đào tạo (lịch chiêu sinh) các lớp tiếp theo tại đây)

Lưu ý học viên: 

1. Học viên chuyển khoản học phí sau thời hạn sẽ được xếp vào lớp tiếp theo của kế hoạch đào tạo năm 2023, chi tiết xem tại đây

2. Tại buổi khai giảng khoá học: (1) Học viên có mặt trước 17h45 tại phòng học để nhận giáo trình (2) Học viên hoàn thiện và nộp Phiếu đăng ký học cho BTC lớp: mẫu Phiếu tải tại đây

3. Đối với các trường hợp đăng ký dự thi/thi lại: học viên hoàn thiện Đơn theo mẫu, nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai giảng khoá học. Lệ phí dự thi: 400.000đ/học viên/lượt thi.

4. Học viên tham khảo các mẫu đơn và chương trình đào tạo chuyên môn chứng khoán tại đây:

Các mẫu đơn đào tạo: Tải tại đây

Các chương trình đào tạo chuyên môn chứng khoán Xem tại đây

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp: Phòng Đào tạo - SRTC - ĐT: 024.35430672/024.35535874

Nguồn: Phòng Đào tạo, SRTC