Trang chủ >

Đào tạo tại Hà Nội

Những điều cần biết khi tham gia khoá học cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán

          Nhằm hỗ trợ học viên mới khi bắt đầu tham gia các khoá học cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) khu vực Hà Nội, Phòng Đào tạo - SRTC thông báo đến học viên một số thông tin như sau:

A. Chương trình học (Các khóa học) , thời gian mỗi khóa học từ 10 đến 15 buổi học tương ứng 30 đến 45 ngày:

    1. Cơ bản về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán - Học phí: 2.600.000đ (đối với lớp không có thực hành)

    2. Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán - Học phí: 2.400.000đ

    3. Phân tích và đầu tư Chứng khoán - Học phí: 3.200.000đ

   4. Môi giới và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán - Học phí: 2.000.000đ

   5. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - Học phí: 1.800.000đ

   6. Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành Chứng khoán - Học phí: 1.800.000đ

   7. Quản lý Quỹ và Đầu tư tài sản - Học phí: 3.200.000đ

   8. Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh - Học phí: 3.500.000đ

   9. Quản trị công ty - Học phí: 3.500.000đ

B. Thi chứng chỉ chuyên môn và thi hành nghề kinh doanh chứng khoán

   - Cuối mỗi khóa học, học viên phải thi chứng chỉ chuyên môn

   - Học viên đạt các chứng chỉ (1,2,3,4) đủ điều kiện thi hành nghề Môi giới Chứng khoán

   - Học viên đạt các chứng chỉ (1,2,3,4,5,6) đủ điều kiện thi hành nghề Phân tích tài chính

   - Học viên đạt các chứng chỉ (1,2,3,4,5,6,7) đủ điều kiện thi hành nghề Quản lý Quỹ

Học viên đạt chứng chỉ (8) đủ điều kiện làm việc tại các vị trí nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh.

Học viên theo dõi thông báo các đợt thi hành nghề kinh doanh chứng khoán đăng Website để đăng ký tham gia dự thi

* Ngoài ra Học viên đạt các tiêu chuẩn được miễn giảm các môn học theo Thông tư 197/2015/BTC xem Tại đây