Trang chủ >

Đào tạo tại Hà Nội

Quy định đối với học viên tham gia học và thi cuối khóa tại Trung tâm Nghiên cứu khọa học và Đào tạo chứng khoán

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo nội quy học và thi dành cho học viên tham gia các khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán tại SRTC

Xem nội quy học và thi tại đây