Trang chủ >

Đào tạo tại Hà Nội

Hướng dẫn thủ tục dự thi/thi lại/hoãn thi và MẪU ĐƠN ĐÀO TẠO dành cho học viên

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo các thủ tục, mẫu đơn đào tạo áp dụng đối với khóa học tại SRTC cụ thể như sau: 

PHẦN I: Đối với khóa học Quản trị công ty

Phiếu đăng ký học lớp Quản trị công ty:

Mẫu Phiếu đăng ký học: Tải tại đây

 

► PHẦN II: Đối với khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán

1.Phiếu đăng ký học: dành cho học viên tham gia khóa học mới cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán

học viên hoàn thiện Phiếu đăng ký học kèm 02 ảnh 3x4 và nộp cho BTC lớp trong vòng 03 buổi học kể từ ngày khai giảng khóa học.

Mẫu phiếu đăng ký học: Tải tại đây

 

2. Đơn xin dự thi: dành cho học viên tham dự kì thi theo hình thức miễn giảm học phần quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC

học viên hoàn thiện Đơn xin dự thi + 02 ảnh 3x4 + bản sao công chứng giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện miễn giảm học phần và nộp cho phòng Đào tạo theo thông báo về kì thi riêng trên website Trung tâm hoặc trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai giảng khoá học được miễn học.  

 Mẫu Đơn xin dự thi: Tải tại đây

Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán:

"5. Những trường hợp được miễn tham gia các khóa học chuyên môn nhưng phải tham gia kiểm tra trình độ để được cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán:

a) Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc khối kinh tế, được miễn học khóa học Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b) Cá nhân có bằng cử nhân luật trở lên về kinh tế được miễn học khóa học Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán."

 

3. Đơn xin dự thi: dành cho trường hợp học viên đã hoãn thi 

học viên hoàn thiện Đơn xin dự thi kèm theo Đơn xin hoãn thi hợp lệ và nộp cho cán bộ phụ trách lớp học trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày khóa học khai giảng hoặc kì thi riêng theo thông báo trên website Trung tâm

Mẫu Đơn xin dự thi: Tải tại đây

 

4. Đơn xin hoãn thi: dành cho học viên không tham dự kì thi cuối khóa (thời hạn có hiệu lực: 06 tháng kể từ ngày thi cuối khóa của khóa học học viên làm đơn hoãn thi)

học viên hoàn thiện Đơn xin hoãn thi trước khi kỳ thi diễn ra, cụ thể: học viên hoàn thiện đơn + xác nhận của cán bộ phụ trách lớp + xác nhận của Lãnh đạo phòng Đào tạo. Thời gian hiệu lực của Đơn xin hoãn thi: trong vòng 06 tháng kể từ kì thi của khóa học diễn ra.

Mẫu Đơn xin hoãn thi: Tải tại đây

 

5. Đơn xin thi lại: dành cho học viên "không đạt" trong kì thi cuối khóa trong vòng 06 tháng

học viên hoàn thiện Đơn xin thi lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày khóa học khai giảng. Học viên được thi lại trong vòng 06 tháng kể từ kì thi gần nhất đã tham gia nhưng "không đạt".

Mẫu Đơn xin thi lại: Tải tại đây

6. Đơn xin bảo lưu khoá học: dành cho học viên muốn bảo lưu khoá học tại SRTC

Mẫu đơn: Tải tại đây

7. Đơn xin xác nhận điểm: tải tại đây

Nguồn: Phòng Đào tạo - SRTC