Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Thông báo chiêu sinh khóa học “Quản trị công ty” tháng 3/2024 tại Hà Nội

          Triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chiêu sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Quản trị công ty” vào tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội.

         1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian học: 02 ngày, ngày 14-15/3/2024 (Khai giảng 8h15 ngày 14/3/2024)

- Địa điểm học: P 402 Nhà A, Trung tâm NCKH&ĐTCK - 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Học viên đến tham gia khoá học mang theo: CMND hoặc CCCD.

          2. Nội dung khóa học

  • Ngày 1:

- Sáng: Khai giảng khóa học + Kiến thức chung về Quản trị công ty

- Chiều: Chuẩn mực và thông lệ quốc tế về QTCT

  • Ngày 2:

- Sáng: Các quy định pháp lý hiện hành về QTCT tại Việt Nam

- Chiều: Tọa đàm: Trao đổi, thảo luận về QTCT tại Việt Nam và một số vấn đề phát sinh + Kiểm tra cuối khóa.

           3. Giảng viên:

Lãnh đạo cấp Vụ thuộc các Vụ chuyên môn của UBCKNN: Vụ Giám sát công ty đại chúng, Vụ Phát triển thị trường, Vụ Quản lý chào bán.

           4. Đối tượng:

- Thành viên HĐQT

- Thành viên Ban GĐ

- Thành viên BKS

- Thư ký công ty

- Người phụ trách QTCT

- Người công bố thông tin.

          5. Học phí:

3.500.000đ/1 học viên/1 khóa học (Học phí đã bao gồm tài liệu)

          6. Thông tin liên hệ:

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản trị công ty - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC)

Địa chỉ: P.203 Nhà B-SRTC, 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35537065

Email: quantricongty@srtc.org.vn.

                                                                                      Nguồn: Phòng Quản trị công ty, SRTC