Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo các khóa cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 6/2021 tại Hà Nội

         Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo kế hoạch đào tạo các khóa cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán tháng 6/2021 tại Hà Nội, cụ thể như sau: 

TT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC

GHI CHÚ

1

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

15/6/2021

Học thứ 3,5,7 các buổi tối, bắt đầu từ 18h

12 buổi

2,400,000

SRTC

C.Hồi

Được điều chỉnh KG từ ngày 11/5/2021 (lớp không nhận thêm học viên)

2

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán

23/6/2021

Học thứ 2,4,6 các buổi tối, bắt đầu từ 18h

10 buổi

2,000,000

SRTC

A.Chương

Được điều chỉnh KG từ ngày 09/6/2021 (lớp không nhận thêm học viên)

3

Phân tích và đầu tư chứng khoán

24/6/2021

Học các buổi tối thứ 3,5,7, bắt đầu từ 18h

16 buổi

3,200,000

SRTC

C.Dung

Được điều chỉnh KG từ ngày 25/5/2021

4

Quản lý quỹ và tài sản

29/6/2021

Học các buổi tối thứ 3,5,7, bắt đầu từ 18h

16 buổi

3,200,000

SRTC

C.Dung

 

Lưu ý: 

1. Học viên đăng ký học bằng cách nộp học phí trước ngày khai giảng theo hướng dẫn (Hướng dẫn đăng ký học xem tại đây).

2. Tại ngày khai giảng khóa học: Học viên hoàn thiện Phiếu đăng ký học (có dán 02 ảnh 3x4) và nộp cho cán bộ phụ trách lớp học (Phiếu đăng ký học tải tại đây); Học viên nhận Lịch học/Giáo trình học tại Phòng Đào tạo - SRTC (Phòng 102, 103 nhà B trước 17h45)

3. Đối với các trường hợp đăng ký dự thi/thi lại: Học viên hoàn thiện Đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo (cán bộ phụ trách lớp) trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học. Mẫu đơn tải trên website của SRTC: tại mục Đào tạo tại Hà nội/Mẫu đơn- Hướng dẫn đăng ký học. Lệ phí dự thi: 400.000 đ/học viên/lượt thi. 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp: Phòng Đào tạo - SRTC - ĐT: 024.35535874/024.35430672.

Nguồn: Phòng Đào tạo, SRTC