Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo các khóa cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 7/2021 tại Hà Nội

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo kế hoạch đào tạo các khóa cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán tháng 7/2021 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

TT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC

GHI CHÚ

1

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Khai giảng ngày 08/7/2021

Học các buổi tối thứ 3,5,7, bắt đầu từ 18h

16 buổi

3.200.000

SRTC

C. Hiền

Chuyển lịch khai giảng sang ngày 16/7/2021 (khóa học đã đủ học viên)

2 Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

 

Khai giảng ngày 08/7/2021

Học các buổi tối thứ 3,5,7, bắt đầu từ 18h

09 buổi

 

1.800.000 SRTC C Hằng  Chuyển lịch khai giảng sang ngày 10/8/2021 (vẫn tiếp tục nhận học viên)
3

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Khai giảng ngày 19/7/2021

Học các buổi tối thứ 2,4,6, bắt đầu từ 18h

09 buổi

1.800.000

SRTC

     C. Hạnh  Chuyển lịch khai giảng sanng ngày 23/8/2021 (vẫn tiếp tục nhận học viên)

4

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Khai giảng ngày 21/7/2021

Học các buổi tối thứ 2,4,6, bắt đầu từ 18h

15 buổi

3.000.000

SRTC

C. Hồi

Chuyển lịch khai giảng sang ngày 25/8/2021

(vẫn tiếp tục nhận học viên)

5

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Khai giảng ngày 21/7/2021

Học các buổi tối thứ 2,4, 6, bắt đầu từ 18h

11 buổi

3.500.000

SRTC

C. Hiền

Chuyển lịch khai giảng sang ngày 27/8/2021

(vẫn tiếp tục nhận học viên)

(Kế hoạch khai giảng các lớp trên có thể được điều chỉnh phù hợp thực tế triển khai)

Lưu ý: 

1. Học viên đăng ký học bằng cách nộp học phí trước ngày khai giảng và xác nhận thông tin chuyển khoản (nếu có) theo hướng dẫn (Hướng dẫn xem tại đây).

2. Tại ngày khai giảng khóa học: Học viên hoàn thiện Phiếu đăng ký học (có dán 02 ảnh 3x4) và nộp cho cán bộ phụ trách lớp học (Phiếu đăng ký học tải tại đây); Học viên nhận Lịch học/Giáo trình học tại Phòng Đào tạo - SRTC (Phòng 102, 103 nhà B trước 17h45 các buổi học).

3. Đối với các trường hợp đăng ký dự thi/thi lại: Học viên hoàn thiện Đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo (cán bộ phụ trách lớp) trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học. Mẫu đơn tải trên website của SRTC: Tải tại đây. Lệ phí dự thi: 400.000 đ/học viên/lượt thi. 

Giới thiệu các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán Xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp: Phòng Đào tạo - SRTC - ĐT: 024.35535874/024.35430672.

Nguồn: Phòng Đào tạo, SRTC