Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

THÔNG BÁO: Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

        Thực hiện theo Quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ trong năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 như sau:

Thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 .

          Trung tâm làm việc trở lại vào Thứ Ba ngày 05/9/2023;

          Trân trọng thông báo!

 

Nguồn: Phòng Hành chính - Tổng hợp, SRTC