Trang chủ >

Quan hệ hợp tác

Thông báo về việc miễn thi đối với người có chứng chỉ CIIA khi tham gia thi lấy chứng chỉ PRM

Theo thông báo của Hiệp hội Phân tích đầu tư quốc tế (Association of Certified International Investment Analysts – ACIIA) ngày 18/06/2021, trên cơ sở quan hệ đối tác với Hiệp hội Chuyên gia Quản lý rủi ro quốc tế (Professional Risk Managers’ International Association - PRMIA), hai hiệp hội – ACIIA và PRMIA - đã đạt được thỏa thuận về công nhận lẫn nhau liên quan đến các chứng chỉ do hai hiệp hội này bảo trợ và chứng nhận.

Theo đó, những người có chứng chỉ CIIA (CIIA holder) có thể nộp hồ sơ đề nghị được miễn bài thi PRM 1 bao gồm đơn đăng ký và cung cấp bằng chứng về việc đang nắm giữ chứng chỉ CIIA. Những ứng viên này vẫn phải tham gia thực hiện bài  thi PRM 2, cũng như đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm và tư cách thành viên của chương trình chứng chỉ Chuyên gia quản lý rủi ro (PRM). (“Chương trình PRM” chương trình mới được PRMIA phát triển và đưa ra từ năm 2019.)

Ngoài ra, người có chứng chỉ CIIA cũng sẽ nhận được ưu đãi giảm 100% phí đăng ký thi lấy chứng chỉ PRM, tương ứng 150 USD (tức là phí đăng ký bằng 0).

Để xem chi tiết về chương trình Chứng chỉ CIIA, vui lòng truy cập: https://www.aciia.org/the-ciia-diploma/cwe-group

Để xem chi tiết về chương trình Chứng chỉ PRM, vui lòng truy cập: https://prmia.org/PRM

Để biết thêm chi tiết về các trường hợp miễn trừ: https://prmia.org/Public/PRM/PRM_Exam_Exemptions___Cross-Over_Exemptions.aspx