Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

THÔNG BÁO: Về việc tạm hoãn trả chứng chỉ từ ngày 18/7/2023 đến hết ngày 25/7/2023

Để rà soát toàn bộ hệ thống chứng chỉ chuyên môn của Trung tâm, phục vụ việc cung cấp thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm thông báo tạm hoãn thời gian trả chứng chỉ cụ thể như sau:

           Trung tâm tạm hoãn trả chứng chỉ tại phòng 109 nhà A - phòng Hành chính – Tổng hợp và tại hai phòng thi trên máy 303 nhà A, 304 nhà A cho học viên từ ngày 18/7/2023 đến hết ngày 25/7/2023. Trung tâm sẽ trả chứng chỉ bình thường trở lại vào chiều 2,4,6 hàng tuần, bắt đầu từ chiều ngày 26/7/2023 tại phòng 109 nhà A- Phòng Hành chính – Tổng hợp 

 "Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Số 234 Lương Thế Vinh – phường Trung Văn – quận Nam Từ Liêm – Hà Nội” 

         Trung tâm thông báo để học viên được biết và phối hợp thực hiện.

Nguồn: P. HCTH - SRTC