Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Tổ chức khóa đào tạo "Đọc hiểu Báo cáo Tài chính" dành cho cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

          Nhằm triển khai, đẩy mạnh và mở rộng hoạt động đào tạo, đặc biệt mảng đào tạo theo nhu cầu, chiều ngày 07/08/2022, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (Trung tâm) đã phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tổ chức thành công khóa đào tạo “Đọc hiểu báo cáo tài chính” cho các cán bộ lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả một số công ty trong hệ thống của Tập đoàn.

Đây là một chương trình đào tạo theo nhu cầu, được thiết kế riêng với thời lượng 01 buổi. Thông qua khóa đào tạo này học viên được cung cấp các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp; giới thiệu các quy định pháp lý về báo cáo tài chính doanh nghiệp; phân loại báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính; mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, phương pháp lập và đọc, hiểu từng loại báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính. Đặc biệt trong chương trình học giảng viên đã sử dụng các báo cáo tài chính do đơn vị đối tác cung cấp để làm ví dụ minh họa nên rất gần gũi, thiết thực giúp học viên dễ dàng hình dung và nắm bắt kiến thức.

Tiến sỹ, Chuyên viên cao cấp Lê Thị Hòa, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – BTC – Giảng viên khóa học

Giảng viên tham gia giảng dạy khóa học là Tiến sỹ, Chuyên viên cao cấp Lê Thị Hòa, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính, hiện đang tham gia giảng dạy chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn Phân tích báo cáo tài chính của Trung tâm, là chuyên gia có trình độ học vấn và có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này.

Toàn cảnh khóa học

 Chương trình đào tạo đã nhận được phản hồi rất tích cực của học viên. Đây chính là cơ sở, động lực để Trung tâm tiếp tục xây dựng và đưa vào đào tạo nhiều hơn nữa các khóa đào tạo theo nhu cầu. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đào tạo các khóa riêng biệt về các nội dung liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán, quản trị công ty… xin liên hệ với Trung tâm, Trung tâm sẽ chủ động tư vấn, trao đổi thống nhất với các đơn vị để xây dựng khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của đối tác, mời giảng viên và bố trí thời gian đào tạo phù hợp.

                                                          Nguồn: Phòng QTCT, SRTC