Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến “Quy định pháp lý về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ” ngày 02/12/2021

Thời gian qua khuôn khổ pháp lý liên quan phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được hoàn thiện khá đồng bộ, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường chứng khoán. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, định hướng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển cả về quy mô và chiều sâu, phát huy tốt vai trò là kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Bà Tạ Thanh Bình - Vụ Trưởng Vụ phát triển thị trường - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Báo cáo viên

 

Nhằm phổ biến các quy định pháp lý này tới công chúng, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 02/12/2021, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) đã tổ chức Hội nghị “Quy định pháp lý về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ” theo hình thức trực tuyến và đã thành công tốt đẹp.

Tham dự hội nghị có Bà Tạ Thanh Bình - Vụ Trưởng Vụ phát triển thị trường - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Báo cáo viên chính và hơn 300 khách mời từ các công ty chứng khoán, ngân hàng, thành viên thị trường, các doanh nghiệp và công chúng đầu tư kết nối trực tuyến cùng tham dự. Tại buổi hội nghị, báo cáo viên tập trung trình bày tổng quan về thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam; khái quát các văn bản quy định pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và nhận được sự hưởng ứng, tham gia thảo luận sôi nổi từ phía các đại biểu tham dự. Rất nhiều các câu hỏi, thắc mắc liên quan đến vấn đề phát hành, chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ phía các đại biểu đã được báo cáo viên trao đổi giải đáp. Hội nghị cũng giới thiệu Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và nhận được nhiều  ý kiến phản hồi từ phía đại biểu tham dự. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp, xem xét để hoàn thiện Dự thảo.

Thành công của Hội nghị khẳng định công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản, quy định pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán là rất quan trọng, giúp nâng cao nhận thức cho công chúng đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

                                                                                         Nguồn: SRTC