Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Trung tâm NCKH&ĐTCK tham dự Hội nghị thường niên ASIF 2019

         Từ ngày 31/8 đến ngày 05/9/2019, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK) đã cử phái đoàn do Ông Hoàng Mạnh Hùng Giám đốc Trung tâm dẫn đầu tham dự Hội nghị thường niên ASIF 2019 tổ chức tại Melbourne, Australia.

Các nội dung quan trọng được đề cập tại Hội nghị gồm: Thông qua biên bản hội nghị thường niên năm 2018; báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Hiệp hội năm 2018/2019; thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách của Hiệp hội cho kỳ 12 tháng kết thúc 30/6/2020 và kỳ 18 tháng kết thúc 31/12/2020; báo cáo tình hình hoạt động của từng tổ chức thành viên và khả năng mở rộng mạng lưới thành viên.

Đoàn đi đã tham dự Diễn đàn ASIF năm 2019 do FINSIA đăng cai tổ chức, đồng thời với sự kiện FINSIA Summit 2019, với chủ đề “Kỷ nguyên khách hàng: Tư duy lại về ngành dịch vụ tài chính trong kỷ nguyên công nghệ, tự động hóa, toàn cầu hóa và thay đổi nhanh chóng kỳ vọng của khách hàng”. Sự kiện có sự tham gia của nhiều người hành nghề trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, tư vấn đầu tư là thành viên của FINSIA.

Ngoài ra, đoàn công tác còn có chương trình làm việc với Viện chứng khoán và đầu tư Hồng Kông (HKSI) với nội dung chính về chương trình đào tạo trực tuyến của HKSI.Thông qua chương trình làm việc, Trung tâm NCKH&ĐTCK đã học hỏi, tiếp thu được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC