Trang chủ >

Đào tạo

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức khóa đào tạo "Quản trị công ty đại chúng theo quy định pháp luật tại Việt Nam" dành cho cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup

         

          Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tăng cường tính minh bạch, bảo vệ lợi ích của các cổ đông, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường tài chính của doanh nghiệp; dựa trên cơ sở nhu cầu đào tạo của Tập đoàn VingroupCông ty cổ phần, ngày 25/3/2023 vừa qua, SRTC đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức thành công khóa đào tạo “Quản trị công ty đại chúng theo quy định pháp luật tại Việt Nam” dành cho các cán bộ, lãnh đạo của Tập đoàn Vingroup.

           Thông qua khóa học, các giảng viên đã cung cấp cho học viên các kiến thức chung về quản trị công ty; các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, các quy định pháp lý hiện hành về quản trị công ty tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giảng viên là các chuyên gia đến từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cùng trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn bổ ích có liên quan đến các vấn đề về quản trị công ty đại chúng. Nội dung giảng dạy và phương pháp truyền tải của các giảng viên đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra của khóa học. Kết thúc khóa học, các học viên đều đánh giá cao về phương pháp, nội dung giảng dạy cũng như những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn bổ ích của các giảng viên. 

Trên cơ sở thành công của các khóa học đã triển khai trong thời gian qua, căn cứ vào nhu cầu đào tạo từ phía các Công ty đại chúng, SRTC sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phối hợp triển khai chương trình đào tạo “Quản trị công ty” góp phần nâng cao tính minh bạch đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: Phòng Quản trị công ty, SRTC