Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo (cập nhật ngày 24/12/2021) về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2021 tại Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 851/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật 10h00 ngày 24/12/2021).

Nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh và tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng thi sát hạch hành nghề chứng khoán-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin thông báo tới các thí sinh thi tại phòng thi 303 (tất cả các ca thi từ ca 1 đến ca 21) sẽ lùi giờ thi 30 phút so với lịch ban đầu:

  • Giờ thi mới đối với thí sinh thi tại phòng thi 303:

Buổi sáng từ 9h-12h. Buổi chiều từ 14h-17h.

Các thí sinh thi tại phòng 304 vẫn giữ nguyên giờ thi theo Thông báo cũ.

Tất cả các thí sinh mang theo giấy tờ cần thiết, có mặt tại tầng 4 nhà A trước giờ thi ít nhất 45 phút để thực hiện các thủ tục vào phòng thi.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 thay đổi, diễn biến phức tạp, đề nghị các thí sinh cập nhật thông tin thường xuyên qua Website của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán./.

Trân trọng cảm ơn!

Nguồn: SRTC