Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo về lịch thi (ca thi, giờ thi) kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2023 tại Tp.Hồ Chí Minh

        Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về ca thi, giờ thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2023 tại Tp.Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian thi, ca thi: Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2023 tại Tp.HCM diễn ra trong 06 ngày (không kể Thứ bảy và Chủ nhật) từ ngày 07/11-14/11/2023. Ca thi dự kiến như sau:

          Ngày 07/11/2023

          Ca 1: 08h30-10h30

Ca 2: 12h00-14h00

Ca 3: 14h30-16h30

          Ngày 08/11/2023

Ca 4: 08h30-10h30

Ca 5: 12h00-14h00

Ca 6: 14h30-16h30

          Ngày 09/11/2023

Ca 7: 08h30-10h30

Ca 8: 12h00-14h00

Ca 9: 14h30-16h30

          Ngày 10/11/2023

Ca 10: 08h30-10h30

Ca 11: 12h00-13h00

Ca 12: 13h30-14h30

Ca 13: 15h00-16h00

          Ngày 13/11/2023

Ca 14: 08h30-11h00

Ca 15: 12h00-13h30

Ca 16: 14h00-17h00

          Ngày 14/11/2023

Ca 17: 08h30-11h30

Ca 18: 13h00-16h00

2. Địa điểm thi: 

          Số 264b Lê Văn Sỹ, P14, Q3, Tp.HCM

3. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính.

          Thí sinh có mặt tại điểm thi trước giờ thi 30 phút, trường hợp thí sinh đến muộn quá 15 phút khi ca thi bắt đầu sẽ không được tham gia kỳ thi.

Danh sách dự thi, ca thi CCHN Môi giới

Danh sách dự thi, ca thi CCHN Phân tích tài chính

Danh sách dự thi, ca thi CCHN Quản lý quỹ

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./.