Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo về lịch thi (ca thi, giờ thi) kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 4 năm 2023 tại Hà Nội.

        Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về ca thi, giờ thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 4 năm 2023 tại Hà Nội như sau:

1. Thời gian thi, ca thi:

Ngày 11/12/2023

          Ca 1: Từ 09h00-11h00

          Ca 2: Từ 13h30-15h30

          Ca 3: Từ 16h00-18h00

Ngày 12/12/2023

          Ca 4: Từ 09h00-11h00

          Ca 5: Từ 13h30-15h30

          Ca 6: Từ 16h00-18h00

Ngày 13/12/2023

          Ca 7: Từ 09h00-11h00

          Ca 8: Từ 13h30-15h30

          Ca 9: Từ 16h00-17h00

Ngày 14/12/2023

          Ca 10: Từ 09h00-11h30

          Ca 11: Từ 13h30-16h00

Ngày 15/12/2023

          Ca 12: Từ 09h00-11h30

          Ca 13: Từ 13h30-16h30

Ngày 18/12/2023

          Ca 14: Từ 09h00-12h00

          Ca 15: Từ 13h30-16h30

Ngày 19/12/2023

          Ca 16: Từ 09h00-10h30

2. Địa điểm thi: 

          Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính.

(Danh sách cập nhật 16h ngày 08/12/2023)

Danh sách dự thi, ca thi CCHN Môi giới (Xem tại đây)

Danh sách dự thi, ca thi CCHN Phân tích tài chính (Xem tại đây)

Danh sách dự thi, ca thi CCHN Quản lý quỹ (Xem tại đây)

          Thí sinh có mặt tại điểm thi trước giờ thi 30 phút, trường hợp thí sinh đến muộn quá 15 phút khi ca thi bắt đầu sẽ không được tham gia kỳ thi.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./.