Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo về việc áp dụng hình thức thu hồ sơ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2021 tại Hà Nội qua đường bưu điện.

          UBCKNN thông báo về việc áp dụng hình thức thu hồ sơ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2021 tại Hà Nội qua đường bưu điện, cụ thể như sau:

Hình thức nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện (Không thu trực tiếp tại trụ sở)

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tư liệu-Tin học, 302 nhà B Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lệ phí thi: Chuyển khoản

Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/07/2021 đến ngày 02/08/2021

Hồ sơ đăng ký dự thi, cách thức dự thi và các thông tin khác liên quan theo dõi tại:

https://www.srtc.org.vn/p/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-kinh-doanh-chung-khoan-nam-2021

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Tư liệu - Tin học, Trung tâm NCKH&ĐTCK, điện thoại (0243) 35535876.

Nguồn: SRTC