Trang chủ >

Thi chứng chỉ chuyên môn

Lịch thi cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 3,4/2024 tại Hà Nội

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo lịch thi cuối khóa cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 3,4 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

TT

Tên lớp/kì thi

Mã lớp

Ngày thi

Danh sách ca thi

1

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp LU012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do miễn giảm/hoãn thi, thi lại vào lớp LU012024)

 

Lưu ý: kì thi không nhận bổ sung hồ sơ dự thi

LU012024

11/03/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hằng. ĐT: 024.35430672 (trong giờ hành chính) 

2

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp MG012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp MG012024)

 

Lưu ý: kì thi không nhận bổ sung hồ sơ dự thi

MG012024

12/03/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

3

Phân tích và đầu tư chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp PT012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp PT012024)

 

Lưu ý: kì thi không nhận bổ sung hồ sơ dự thi

PT012024

21,22/3/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chí

4

Kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ thi lại, dự thi do hoãn thi, dự thi theo trường hợp miễn giảm học phần của 08 chương trình cấp chứng chỉ chuyên môn: 1.Những vấn đề cơ bản về CK&TTCK, 2.Pháp luật về CK&TTCK, 3.Phân tích và ĐTCK, 4.Môi giới và TV đầu tư CK, 5.Phân tích BCTCDN, 6.Tư vấn tài chính &BLPHCK, 7.Quản lý Quỹ và TS, 8.Chứng khoán phái sinh và TTCKPS)

Lưu ý: kì thi không nhận bổ sung hồ sơ dự thi

KTCM012024

Thời gian thu hồ sơ: 05/3/2024 - 15/3/2024 (trước 15h00)

 

28,29/03/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành

5

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp CB012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp CB012024)

 

Lưu ý: kì thi không nhận bổ sung hồ sơ dự thi

CB012024

26/3/2024

chuyển sang 02/4/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành

6

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp BC012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp BC012024)

BC012024

04/4/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành

7

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp BL012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp BL012024)

BL012024

10/4/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi

ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành

8

Quản lý quỹ và tài sản (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp QU012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp QU012024)

QU012024

10/4/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh

ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành

9

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinnh (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp PS012024 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp PS012024)

PS012024

25/4/2024

Danh sách ca thi

xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi

ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành

Lưu ý: Lịch thi được cập nhật tại thời điểm đăng tin.

Địa điểm thi: P303 - P304 Nhà A (tầng 3) , Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(trường hợp Học viên đủ điều kiện dự thi cuối khoá nhưng không thể tham dự được kì thi: Học viên hoàn thiện Đơn xin hoãn thi theo mẫu: tham khảo quy định và mẫu đơn tại đây (phần II, mục 4) 

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

Lưu ý học viên:

          1. Thí sinh mang theo CMTND/THẺ CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU, nháp thi trắng và có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

          2. Thí sinh không được phép mang đồ dùng cá nhân (điện thoại, túi xách...), giáo trình, tài liệu có liên quan vào khu vực thi.

          3. Học viên không tham dự kì thi theo lịch đã thông báo, hoàn thiện thủ tục hoãn thi trước ngày thi diễn ra (thủ tục xem tại đây: mục 4 phần 2). Học viên không được tham dự kì thi lại mà phải học lại nếu tự ý bỏ thi (không hoàn thiện thủ tục hoãn thi theo hướng dẫn trên). 

Thông tin phản hồi khác, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp học - Phòng Đào tạo – SRTC. ĐT: 024.35430672/024.35535874

Nguồn: P. Đào tạo, P. Tư liệu – Tin học