Trang chủ >

Thi chứng chỉ chuyên môn

Lịch thi cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 9,10,11/2023 tại Hà Nội

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo lịch thi cuối khóa cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 9,10,11/2023 tại Hà Nội, cụ thể như sau: 

TT

Tên lớp/kì thi

Mã lớp

Ngày thi

Danh sách ca thi

1

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp CB052023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do miễn giảm/hoãn thi, thi lại vào lớp CB052023)

CB052023

15/9/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hằng. ĐT: 024.35430672 (trong giờ hành chính) 

2

Kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ thi lại, dự thi do hoãn thi, dự thi theo trường hợp miễn giảm học phần của 08 chương trình cấp chứng chỉ chuyên môn: 1.Những vấn đề cơ bản về CK&TTCK, 2.Pháp luật về CK&TTCK, 3.Phân tích và ĐTCK, 4.Môi giới và TV đầu tư CK, 5.Phân tích BCTCDN, 6.Tư vấn tài chính &BLPHCK, 7.Quản lý Quỹ và TS, 8.Chứng khoán phái sinh và TTCKPS)

KTCM052023

 27/9/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

3

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp MG072023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp MG072023)

MG072023

28/9/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

4

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp BL072023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp BL072023)

BL072023

28/9/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

5

Phân tích và đầu tư chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp PT072023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp PT072023)

PT072023

02/10/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

6

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp LU072023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi, dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp LU072023)

LU072023

11/10/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hằng. ĐT: 024.35430672 (trong giờ hành chính) 

7

Phân tích và đầu tư chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp PT092023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp PT092023)

PT092023

12/10/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

8

Phân tích và đầu tư chứng khoán (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp PT112023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp PT112023)

PT112023

27/10/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

9

Quản lý quỹ và tài sản (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp QU052023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp QU052023)

QU052023

26,27/10/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

10

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp BC112023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp BC112023)

BC112023

21/11/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hằng. ĐT: 024.35430672 (trong giờ hành chính) 

11

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (dành cho học viên ĐÃ THEO HỌC lớp PS052023 và học viên ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ dự thi do hoãn thi, thi lại vào lớp PS052023)

PS052023

23/11/2023

Danh sách ca thi xem tại đây

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

12

Kỳ thi cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán (dành cho Học viên Thi lại/Miễn giảm/Hoãn thi của 08 chứng chỉ chuyên môn chứng khoán; 1. Những vấn đề cơ bản về CK&TTCK, 2. Pháp luật về CK&TTCK, 3. Phân tích và ĐTCK, 4. Môi giới và Tư vấn ĐTCK, 5. Phân tích báo cáo TCDN, 6. Tư vấn tài chính và BLPHCK, 7. Quản lý quỹ và TS, 8. Chứng khoán phái sinh và TTCKPS)

Mã kỳ thi: KTCM072023

Phụ trách: Ms Hồi

ĐT: 024.35535874

KTCM072023

Thời gian thu hồ sơ: 06/11/2023 - 17/11/2023 (trước 15h)

Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Đào tạo (P102,P103 nhà B)

07,08/12/2023

Học viên lưu ý:

+Dự kiến thi: 07,08/12/2023

+ Học viên hồ sơ theo thời gian thu hồ sơ được thông báo, nộp lệ phí thi SAU KHI ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ và được XÁC NHẬN HỒ SƠ HỢP LỆ tại Phòng Đào tạo.

+ Học viên nhận danh sách thi, ca thi trước ngày thi dự kiến 03 ngày. 

Lưu ý: Lịch thi được cập nhật tại thời điểm đăng tin.

Địa điểm thi: P303 - P304 Nhà A (tầng 3) , Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(trường hợp Học viên đủ điều kiện dự thi cuối khoá nhưng không thể tham dự được kì thi: Học viên hoàn thiện Đơn xin hoãn thi theo mẫu: tham khảo quy định và mẫu đơn tại đây (phần II, mục 4) 

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

Lưu ý học viên:

          1. Thí sinh mang theo CMTND/THẺ CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU, nháp thi trắng và có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

          2. Thí sinh không được phép mang đồ dùng cá nhân (điện thoại, túi xách...), giáo trình, tài liệu có liên quan vào khu vực thi.

          3. Học viên không tham dự kì thi theo lịch đã thông báo, hoàn thiện thủ tục hoãn thi trước ngày thi diễn ra (thủ tục xem tại đây: mục 4 phần 2). Học viên không được tham dự kì thi lại mà phải học lại nếu tự ý bỏ thi (không hoàn thiện thủ tục hoãn thi theo hướng dẫn trên). 

Thông tin phản hồi khác, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp học - Phòng Đào tạo – SRTC. ĐT: 024.35430672/024.35535874

Nguồn: P. Đào tạo, P. Tư liệu – Tin học