Trang chủ >

Thi chứng chỉ chuyên môn

Lịch thi cuối khóa cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 5/2023 tại Hà Nội

                 Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo lịch thi cuối khóa cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán tháng 5/2023, cụ thể như sau: 

TT

Tên lớp/kì thi

Mã lớp

Ngày thi

Danh sách ca thi

1

Quản lý quỹ và tài sản (dành cho học viên tham gia khoá học và đủ điều kiện dự thi lớp QU012023; học viên đã hoàn thiện hồ sơ dự thi hợp lệ theo thời gian quy định)

QU012023

10/5/2023

Xem tại đây 

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

2

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán (dành cho học viên tham gia khoá học và đủ điều kiện dự thi lớp MG032023; học viên đã hoàn thiện hồ sơ dự thi hợp lệ theo thời gian quy định)

MG032023

11/5/2023

Xem tại đây 

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

3

Phân tích và đầu tư chứng khoán (dành cho học viên tham gia khoá học và đủ điều kiện dự thi lớp PT012023HD; học viên đã hoàn thiện hồ sơ dự thi hợp lệ theo thời gian quy định)

PT012023HĐ

12/5/2023

Xem tại đây 

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hằng. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

4

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (dành cho học viên tham gia khoá học và đủ điều kiện dự thi lớp LU032023; học viên đã hoàn thiện hồ sơ dự thi hợp lệ theo thời gian quy định)

LU032023

16/5/2023

Xem tại đây 

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hồi. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

5

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (dành cho học viên tham gia khoá học và đủ điều kiện dự thi lớp PS012023; học viên đã hoàn thiện hồ sơ dự thi hợp lệ theo thời gian quy định)

PS012023

26/5/2023

Xem tại đây 

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hằng. ĐT: 024.35430672 (trong giờ hành chính) 

6

Phân tích và đầu tư chứng khoán (dành cho học viên tham gia khoá học và đủ điều kiện dự thi lớp PT032023HĐ; học viên đã hoàn thiện hồ sơ dự thi hợp lệ theo thời gian quy định)

PT032023HĐ

30/5/2023

Xem tại đây 

Ý kiến phản hồi về Danh sách thi cuối khoá; Học viên liên hệ cán bộ QLL để được giải đáp; Ms. Hạnh. ĐT: 024.35535874 (trong giờ hành chính) 

Lưu ý: Lịch thi được cập nhật tại thời điểm đăng tin.

Địa điểm thi: P303 - P304 Nhà A (tầng 3) , Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(trường hợp Học viên đủ điều kiện dự thi cuối khoá nhưng không thể tham dự được kì thi: Học viên hoàn thiện Đơn xin hoãn thi theo mẫu: tham khảo quy định và mẫu đơn tại đây (phần II, mục 4) 

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

Lưu ý học viên:

          1. Thí sinh mang theo CMTND/THẺ CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU, nháp thi trắng và có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

          2. Thí sinh không được phép mang đồ dùng cá nhân (điện thoại, túi xách...), giáo trình, tài liệu có liên quan vào khu vực thi.

          3. Học viên không tham dự kì thi theo lịch đã thông báo, hoàn thiện thủ tục hoãn thi trước ngày thi diễn ra (thủ tục xem tại đây: mục 4 phần 2). Học viên không được tham dự kì thi lại mà phải học lại nếu tự ý bỏ thi (không hoàn thiện thủ tục hoãn thi theo hướng dẫn trên). 

Thông tin phản hồi khác, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp học - Phòng Đào tạo – SRTC. ĐT: 024.35430672/024.35535874

Nguồn: P. Đào tạo, P. Tư liệu – Tin học