Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2023 tại Tp.Hồ Chí Minh.

        UBCKNN thông báo Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2023 tại Tp.Hồ Chí Minh.

     1. Học viên có thể tra cứu kết quả thi qua địa chỉ:

https://www.srtc.org.vn/search-result

     2. Phúc khảo bài thi:

Theo quy định tại Điều 11 Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (Ban hành kèm theo quyết định số 1202/QĐ-UBCK ngày 25/12/2017): Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố kết quả của đợt thi sát hạch người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng thi. Trường hợp chấm phúc khảo, kết quả thi sẽ lấy theo điểm phúc khảo.

Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi sát hạch nêu trên, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Trinh – Số điện thoại: 024.3543.0667         

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./.