Trang chủ >

Đào tạo tại Tp.HCM

Quy chế - Hướng dẫn học viên

 • Quy trình quản lý thu, chi học phí tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  Ngày 02/04/2024, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đã ký Quyết định số 87/QĐ-TTNC về việc Ban hành Quy trình quản lý thu, chi học phí tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm). Quy trình này quy định thống nhất trong toàn Trung tâm về thủ tục, trình tự thực hiện việc thu, chi học phí, dự thi và thi lại (gọi chung là học phí) của cá nhân/tổ chức (người học) cho các khóa học chứng chỉ chuyên môn, các khóa đào tạo khác của Trung tâm. Tạo điều kiện thuận lợi cho người học thực hiện các giao dịch liên quan đến học phí, dự thi và thi lại với Trung tâm.

  Xem chi tiết
 • Những điều cần biết khi tham gia các khóa học

  Nhằm hỗ trợ các học viên mới khi tham gia các khóa học được thuận lợi. Trung tâm NCKH & ĐTCK - CN TP.HCM thông báo một số điểm cần lưu ý như sau:

  Xem chi tiết
 • ĐĂNG KÝ HỌC

  - Học viên xem lịch học đăng trên Website, chọn thời gian học phù hợp và đăng ký các lớp học đang dự kiến khai giảng

  Xem chi tiết
 • Thông tư 197/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán

            Ngày 03/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2016 và thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán và Thông tư số 147/2012/TT-BTC ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Xem chi tiết