Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2022 tại Hà Nội

         Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo Kế hoạch dự kiến đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán (bản cập nhật tháng 8/2022), cụ thể như sau:

Thời gian học: Các buổi tối bắt đầu từ 18h thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 hàng tuần (ngoài giờ hành chính)

(Lịch cụ thể từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, học viên xem tại bảng kế hoạch phía dưới)

Địa điểm học: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) - Số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Hình thức học: học trực tiếp tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Lưu ý:

1. Thời lượng khóa học: đã bao gồm 01 buổi thi cuối khóa (lịch thi dự kiến 01 tuần kể từ khi khoá học kết thúc), tham khảo các thông tin khoá học có liên quan xem tại đây (Giới thiệu 08 chương trình đào tạo chuyên môn chứng khoán (cụ thể các chuyên đề khoá học xem tại đây)

2. Học phí khóa học: đã bao gồm tài liệu học và thi cuối khóa (hướng dẫn đăng ký và nộp học phí xem tại đây), cụ thể mức học phí từng khoá xem tại Bảng kế hoạch đào tạo dưới đây hoặc xem tại Thông báo học phí của SRTC xem tại đây

3. Đăng ký dự thi (đối với trường hợp miễn giảm học phần, thi lại, hoãn thi): tham khảo Kì thi tổ chức vào các tháng 3,6,9,12/2022 (lịch chi tiết tại bảng dưới đây) (hướng dẫn thủ tục, điểu kiện miễn học, thi lại, hoãn thi)

CHỨNG CHỈ

CHUYÊN MÔN

 THỜI LƯỢNG

(buổi) 

HỌC PHÍ

 VNĐ/người

THỜI GIAN DỰ KIẾN

TÌNH TRẠNG LỚP HỌC

 

NGÀY

KHAI GIẢNG

GHI CHÚ

THÁNG I&II

1. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CÁC KHÓA ĐÃ KHAI GIẢNG 

(gồm các lớp sau: LU032021, PT052021, MG032021, QU012021)

2. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THI CUỐI KHOÁ 

(gồm các lớp sau: LU012021, BL012021, PT032021)

Ngày học trở lại bắt đầu từ ngày 16/02/2022. Lịch học cụ thể các lớp sẽ được thông tin tại website SRTC và nhóm Zalo lớp học. Học viên tham dự khoá học, kì thi tại SRTC tuân thủ 5K và quy định về học, thi trong bối cảnh dịch Covid 19. 

Đã kết thúc

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán (mã lớp: CB012022)

(Lưu ý: Học viên có bằng Cử nhân trở lên thuộc khối kinh tế được miễn học chương trình này, chỉ tham dự kì thi cuối khoá để được cấp chứng chỉ chuyên môn về cơ bản chứng khoán. Học viên tham khảo kì thi cuối khoá tại mục Tháng III phía dưới) 

15

3.000.0000

28/02/2022

T2.4.6

Lớp đã đủ học viên. Học viên nộp học phí sau ngày 16/02/2022 sẽ chuyển sang học khoá học tiếp theo. 

Đã kết thúc

THÁNG III

         

Tên lớp

Số buổi học/khóa

Học phí/khóa

Ngày khai giảng 

Tình trạng lớp

Ghi chú

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (mã lớp: LU012022)

(Lưu ý: Học viên có bằng Cử nhân Luật trở lên về kinh tế được miễn học chương trình này, học viên tham dự kì thi cuối khoá để được cấp chứng chỉ chuyên môn về Pháp luật chứng khoán. Học viên tham khảo kì thi cuối khoá tại mục Tháng III phía dưới) 

12

2.400.000

01/03/2022

T3.5.7

Lớp đã đủ học viên. Học viên nộp học phí sau ngày 16/02/2022 sẽ chuyển sang khoá học tiếp theo 

Thi ngày: 08/4/2022.

Đã kết thúc

Phân tích và đầu tư chứng khoán (mã lớp PT012022)

16

3.200.000

07/03/2022

T2.4.6

 

Lớp đã đủ học viên. Học viên nộp học phí sau ngày 27/02/2022 sẽ chuyển sang khoá học tiếp theo 

Thi ngày: 20/4/2022

Đã kết thúc

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán (mã lớp MG012022)

10

2.000.000

10/03/2022

T3.5.7

Lớp đã đủ học viên. Học viên nộp học phí sau ngày 27/02/2022 sẽ chuyển sang khoá học tiếp theo. 

Thi ngày: 19/4/2022

Đã kết thúc

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp (mã lớp BC012022)

09

1.800.000

15/03/2022

T3.5.7

và 22/3/2022

T3.5.7

Lớp đã đủ học viên. Học viên nộp học phí sau ngày 10/3/2022 sẽ chuyển sang khoá học tiếp theo. Lớp được tách thành 02 lớp: (1) BC012022 khai giảng ngày 15/3/2022, (2) BC032022 khai giảng ngày 22/3/2022

Thi ngày 14/4/2022. Đã kết thúc.

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán (mã lớp BL012022)

09

1.800.000

21/3/2022

T2.4.6

Lớp đã đủ học viên. Lớp được tách thành 02 lớp: (1) BL012022 khai giảng ngày 21/3/2022, (2) BL032022 dự kiến khai giảng ngày 08/4/2022

Thi ngày 13/4/2022. Đã kết thúc. 

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp (mã lớp BC032022)

09

1.800.000

22/3/2022

T3.5.7

Lớp đã đủ học viên

Thi ngày 21/4/2022

Đã kết thúc

Kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn (dành cho đối tượng học viên Thi lại/ thi do được miễn giảm học phần/Hoãn thi) – Mã kì thi: TL012022

01

400.000

Hạn nộp hồ sơ: trước 16h ngày 18/3/2022

Thời gian thi cuối khoá: ngày 28,29/3/2022. Danh sách thi cụ thể và quy định thi tại SRTC sẽ thông báo trên web SRTC trước ngày 23/3/2022 (Đã kết thúc)

Đã kết thúc

THÁNG IV

Tên lớp

Số buổi học/khóa

Học phí/khóa

Ngày khai giảng 

Tình trạng lớp

Ghi chú

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (mã lớp: PS012022)

11

3.500.000

04/4/2022

T2.4.6

Lớp đã đủ học viên

Lớp chuyển từ tháng 12/2021. Ngày thi: 16/5/2022. Đã kết thúc.

Quản lý quỹ và tài sản (mã lớp: QU012022)

16

3.200.000

05/4/2022

T3.5.7

Lớp đã đủ học viên

Lớp chuyển từ tháng 12/2021. 19/5/2022. Đã kết thúc.

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán (mã lớp: BL032022)

09

1.800.000

08/4/2022

T2.4.6

Lớp đã đủ học viên, dừng nhận học viên từ ngày 06/4/2022

Lớp được tách từ tháng 3/2022. Ngày thi: 13/5/2022. Đã kết thúc.

THÁNG V

Tên lớp

Số buổi học/khóa

Học phí

Ngày khai giảng 

Ghi chú

Tình trạng lớp

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán (mã lớp: MG032022)

10

2.000.000

05/5/2022

T3.5.7

- Học viên nộp học phí sau ngày 15/4/2022 sẽ chuyển tên vào lớp khai giảng kế tiếp  của  kế hoạch đào tạo (ngày 11/7/2022)

Lớp đã đủ học viên (dừng nhận học viên từ sau ngày 15/4/2022). Ngày thi: 09/6/2022. Đã kết thúc.

Pháp luật về chứng khoán và TTCK (mã lớp: LU032022)

12

2.400.000

04/5/2022

T2.4.6

- Học viên nộp học phí sau ngày 15/4/2022 sẽ chuyển tên vào lớp khai giảng kế tiếp của kế hoạch đào tạo (ngày 12/7/2022)

Lớp đã đủ học viên (dừng nhận học viên từ sau ngày 15/4/2022). Ngày thi: 02,03/6/2022. Đã kết thúc.

Phân tích và đầu tư chứng khoán: gồm 02 lớp:

 - Lớp 1: mã lớp PT032022, học tại phòng 403 nhà A SRTC. 

- Lớp 2: mã lớp PT052022, học tại phòng học nhà C SRTC

Chi tiết xem tại: https://srtc.org.vn/p/thong-bao-khai-giang-khoa-hoc-cap-chung-chi-chuyen-mon-phan-tich-va-dau-tu-chung-khoan-tai-ha-noi

16

3.200.000

17/5/2022

T3.5.7

- Học viên nộp học phí sau ngày 05/5/2022 sẽ chuyển tên vào lớp khai giảng kế tiếp của kế hoạch đào tạo (ngày 01/8/2022)

Lớp đã đủ học viên (dừng nhận học viên từ sau ngày 05/5/2022). Ngày thi: PT032022: 14/4/2022; PT052022: 7,8/7/2022. 

THÁNG VI

Tên lớp

Số buổi học/khóa

Học phí/khóa

Ngày khai giảng 

Ghi chú

Tình trạng lớp

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TTCK

(CB032022)

(Lưu ý: Học viên có bằng Cử nhân trở lên thuộc khối kinh tế được miễn học chương trình này, học viên đăng ký tham dự kì thi cuối khoá để được cấp chứng chỉ chuyên môn về cơ bản chứng khoán. Học viên tham khảo kì thi cuối khoá tại mục Tháng VI phía dưới) 

15

3.000.000

07/6/2022

T3.5.7

 

Thi ngày 18,19/7/2022. Đã kết thúc.

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

(BC052022)

09

1.800.000

27/6/2022

T2.4.6

 

Thi ngày 25/7/2022. Đã kết thúc.

Kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn (dành cho đối tượng Thi lại/Miễn giảm/Hoãn thi) – Mã kì thi: TL032022

01

400.000

Thời gian thu hồ sơ:

từ ngày 01/6/2022 đến 15h ngày 10/6/2022 tại phòng Đào tạo.

Thời gian thi cuối khoá: 11,12,13/7/2022 (được điều chỉnh từ ngày 27,28/6/2022)

(Lưu ý: học viên nộp lệ phí thi (chuyển khoản) sau khi đã hoàn thiện hồ sơ tại phòng Đào tạo; nội dung chuyển khoản: họ và tên, môn thi, kì thi, SĐT)

Hồ sơ xem tại đây

THÁNG VII

Tên lớp

Số buổi học/khóa

Học phí/khóa

Ngày khai giảng 

Ghi chú

Tình trạng lớp

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (PS032022)

11

3.500.000

06/7/2022

T2.4.6

1.Hạn cuối nộp học phí và đăng ký học ngày 01/7/2022. 

2.Học viên nộp học phí sau ngày 01/7/2022 sẽ chuyển tên vào lớp khai giảng kế tiếp của kế hoạch đào tạo (ngày 11/10/2022)

Thi ngày 09/8/2022. Đã kết thúc.

Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán (MG052022)

10

2.000.000

11/7/2022

T2.4.6

 1.Hạn cuối nộp học phí và đăng ký học ngày 01/7/2022. 

2.Học viên nộp học phí sau ngày 01/7/2022 sẽ chuyển tên vào lớp khai giảng kế tiếp của kế hoạch đào tạo (ngày 20/9/2022)

Thi ngày 10,11/8/2022. Đã kết thúc.

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (LU052022)

(Lưu ý: Học viên có bằng Cử nhân Luật trở lên về kinh tế được miễn học chương trình này, học viên đăng ký tham dự kì thi cuối khoá để được cấp chứng chỉ chuyên môn về Pháp luật chứng khoán. Học viên tham khảo kì thi cuối khoá tại mục Tháng IX phía dưới) 

12

2.400.000

12/7/2021

T3.5.7

1.Hạn cuối nộp học phí và đăng ký học ngày 01/7/2022. 

2.Học viên nộp học phí sau ngày 01/7/2022 sẽ chuyển tên vào lớp khai giảng kế tiếp của kế hoạch đào tạo (ngày 19/9/2022)

Thi ngày 18,19/8/2022. Đã kết thúc

THÁNG VIII

Phân tích và đầu tư chứng khoán (PT072022)

16

3.200.000

01/8/2022

T2.4.6

Hướng dẫn đăng ký và nộp học phí xem tại đây  Thi ngày 19/9/2022. 

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán (BL052022)

09

1.800.000

09/8/2022

T3.5.7

Hướng dẫn đăng ký và nộp học phí xem tại đây  Thi ngày 07/9/2022.Đã kết thúc.

THÁNG IX

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

(Lưu ý: Học viên có bằng Cử nhân Luật trở lên về kinh tế được miễn học chương trình này, học viên đăng ký tham dự kì thi cuối khoá để được cấp chứng chỉ chuyên môn về Pháp luật chứng khoán. Học viên tham khảo kì thi cuối khoá tại mục kì thi phía dưới) 

12

2.400.000

19/9/2022

T2.4.6

 

Ngừng chiêu sinh do đã đủ học viên.

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

10

2.000.000

20/9/2022

T3.5.7

  Ngừng chiêu sinh do đã đủ học viên.

Quản lý quỹ và tài sản

16

3.200.000

26/9/2022

T2.4.6

  Ngừng chiêu sinh do đã đủ học viên.

Quản lý quỹ và tài sản (chiêu sinh bổ sung) 

xem tại đây

16 3.200.000

27/9/2022

T3.5.7

Hướng dẫn đăng ký và nộp học phí xem tại đây   

Kì thi cấp chứng chỉ chuyên môn (dành cho đối tượng Thi lại/Miễn giảm/Hoãn thi) – Mã kì thi: TL052022

01

400.000

Thời gian thu hồ sơ: ngày 05/9/2022 đến ngày 15h ngày 16/9/2022

Thời gian thi: dự kiến ngày 28,29/9/2022

Hồ sơ xem tại đây

TỪ THÁNG 10/2022 ĐẾN THÁNG 12/2022: lịch chiêu sinh và lịch tổ chức kỳ thi cuối khoá cập nhật xem tại đây

Thông tin cập nhật khóa học xem tại website/mục đào tạo tại Hà Nội/Lịch khai giảng hoặc Kế hoạch đào tạo.

Các thông tin chi tiết về kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán, vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Trung tâm NCKH&ĐTCK: ĐT: (024) 35535874 - (024) 35430672 (trong giờ hành chính).

 (Nguồn: P. Đào tạo - SRTC)